"Nárůst cen byl skutečně enormní, přistoupili jsme proto ke kompenzacím firmám, které v době po válečném konfliktu na Ukrajině realizovaly akce pro Liberecký kraj. Diskutovat o možnosti kompenzací jsme začali už v létě, téma jsme otevřeli i v rámci komise rady pro dopravu Asociace krajů a rozhodující pro nás bylo stanovisko Ústavu racionalizace ve stavebnictví, z jehož čísel budeme vycházet," vysvětlil náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták. Kraj se současně inspiroval u Ředitelství silnic a dálnic, které k podobnému kroku také přistoupilo.

Každá z uzavřených smluv se bude posuzovat zvlášť. Kalkuluje se se čtyřmi základními složkami, jimiž jsou ocel, beton, asfalt a kamenivo, kde ceny vylétly nejvíc. "Týká se to zhruba dvaceti akcí, které už proběhly nebo probíhají. Namátkou například stavby silnice Česká Lípa - Kozly nebo v Jablonci nad Nisou křižovatky u Jablotronu či silnice z Mimoně na hranici kraje," přiblížil Sviták.

Inflační doložka

Liberecký kraj, aby se vyvaroval těmto komplikacím u víceletých akcí v budoucnu, bude počítat při uzavírání budoucích smluv s inflační doložkou tak, aby mohl pružně reagovat na podobné situace. "Kompenzace se týkají pouze smluv a nabídek, které byly podány před zahájením válečného konfliktu a týká se věcí, které nebyly předvídatelné. V několika případech staví firmy na dobré slovo, protože se na nás obrátily, že přeruší stavbu, pokud nedojde k nějaké dohodě. Takže jsme si řekli, že najdeme dostatečně transparentní a platný mechanismus vhodný pro všechny," řekl hejtman Martin Půta.

Práce na mostech na silnici I/35 v centru Liberce přes zimu ustanou.
Na konci listopadu skončí na zimu práce na mostech přes průtah Libercem

Smlouvy budou přepočítány, předloženy krajské radě a každé navýšení se bude hodnotit samostatně. Nebude automatické. Kraj také nebude platit celé zvýšené náklady sám, jen jejich část. Dělit se o ně bude zadavatel s dodavatelem.

Kvůli enormnímu nárůstu cen se musely některé dopravní stavby i stopnout. Například se odkládá stavba mostu Česká Lípa - Dobranov, kde cena narostla na dvojnásobek, ze zhruba 16 na 30 milionů korun. Bude nové výběrové řízení a stavba, pokud nenastanou komplikace, začne příští rok. Na termíny totiž tlačí i dotace, o které nechce kraj kvůli jejich nedodržení přijít.

Oprava silnice na Ještěd, od Světlé po Výpřež
Rekonstrukce bude mít přestávku, silnice přes Výpřež bude přes zimu průjezdná

"Velice podobným způsobem se postupuje i u jiných staveb, pokud je navýšení cen u konkrétních materiálů. Například domov v Raspenavě byl kvůli navýšení cen za materiál rovněž ohrožen, hrozilo zastavení stavby a mohli bychom přijít o dotaci. Zde se vše vyřešilo smlouvami o vícepracích a na začátku příštího roku bude hotovo," přiblížil hejtman. Postup u každého projektu, který se bude kompenzovat, musí být jasně doložen.