Nejvíce se na poklesu cestujících podepsalo rozhodnutí o uzavření škol. Fakticky tak z veřejné dopravy obratem zmizelo 50–70 procent cestujících. „V Libereckém kraji klesly výnosy z jízdného v období od března do června letošního roku oproti tomu předchozímu o zhruba 40 milionů korun. V tomto propadu není zahrnut pokles výnosů v městské hromadné dopravě, kterou si hradí příslušná města ze svých rozpočtů,“ vysvětlil Jan Sviták, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

K největšímu úbytku cestujících došlo v Libereckém kraji v druhé polovině března, kdy jejich počet ve veřejné dopravě klesl na 26 %. Na konci dubna už využívalo veřejnou dopravu přibližně 35 % „původních“ cestujících, v červnu už se do autobusů a vlaků vrátily skoro tři čtvrtiny cestujících.

„Jsem rád, že se lidé začínají po jarní koronakrizi do veřejné dopravy vracet. Nechceme kvůli propadům tržeb škrtat spoje, protože by to v důsledku mohlo způsobit, že počet cestujících bude dál klesat. Pevně věřím, že nás v tom stát nenechá a že vyhoví i našim požadavkům, jak to udělal v případě kompenzačního bonusu městům a obcím,“ připomněl hejtman Martin Půta a dodal, že v září by Poslanecká sněmovna měla projednat návrh Libereckého kraje na kompenzaci krajům ve výši 500 korun na obyvatele.

„Vláda sanuje výpadek prostředků v různých oblastech a já bych si velice přál, aby pomohla i ve veřejné dopravě. Pokládám to za významné,“ doplnil Půta.

Právě kompenzace pro kraje by mohla pokrýt ztrátu v dopravě. Další variantou by mohlo být rozdělení peněz, které stát ušetřil na slevách jízdného pro studenty a seniory. „Peníze by se rozdělily jednotlivým krajům. Neznamenalo by to žádné další náklady na státní rozpočet, protože se slevami už se tam počítá,“ upozornil vedoucí odboru dopravy na Krajském úřadu Ústeckého kraje Jindřich Franěk. V apelu na vládu se spojily Ústecký a Liberecký kraj, jelikož se finanční ztráta týká všech krajů v České republice.

Kdyby vláda krajům nevyhověla, mohlo by dojít k omezení dopravní obslužnosti. „Pokud budeme muset škrtat spoje, přinese to další pokles cestujících a další pokles tržeb. Tím bychom roztočili spirálu, kdy na jedné straně škrtáme kvůli nízkým tržbám, aby nám kvůli horším jízdním řádům jezdilo ještě méně cestujících. To přinese výrazný negativní celospolečenský ekonomický dopad,“ řekl náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství Jaroslav Komínek.

V praxi by to podle libereckého hejtmana mohlo vypadat tak, jako nyní v MHD v Liberci, kde se rozhodli zrušit noční autobusové spoje. „Může se stát, že okrajové dopravní linky, ve kterých je málo cestujících, budou první na řadě, až se bude rozhodovat o tom, kde ušetřit,“ dodal hejtman Půta.