Kraj získá celkem 12 566 akcií, což představuje podíl ve výši 16,75 %. Pro pacienty nemocnic se však nic nezmění. Podle předsedy představenstva MMN Jiřího Kalenského je vstup kraje do společnosti výhodný pro obě strany. „Kraj získá větší vliv nad řízením zdravotnictví na svém území a my lepší pozici pro budoucí investice a čerpání dotací,“ řekl Kalenský Deníku.

MMN s Libereckým krajem jednaly o spolupráci a propojení nemocnic v kraji několik let. „Náš postup sledují bedlivě i kolegové v Jablonci, kde se o podobné transakci také uvažuje. Tím, že do naší nemocnice vstoupí kraj, budeme mít například lepší pozici při jednání s bankou o půjčkách, kraj pro ně představuje jistější garanci,“ doplnil Jiří Kalenský.

Péče o pacienty se prý nijak nezmění. „Naši pacienti budou maximálně svědky stavebního ruchu, se kterým budou souviset dočasná omezení a možné přesuny provozů v rámci areálu nemocnic,“ doplnil předseda představenstva MMN.

Celá transakce by měla být hotova do konce roku. Posvětit ji musí ještě krajské zastupitelstvo a také zastupitelé v Semilech a Jilemnici. Ti budou v první fázi nejprve schvalovat kupní a akcionářské smlouvy a ve druhé fázi se musí shodnout na nominacích členů do představenstva a dozorčí rady MMN.

Podle krajského radního pro zdravotnictví Vladimíra Richtera bude cena akcií ve výši 154,5 milionu korun postupně splácena v dohodnutých splátkách po dobu osmi let. „Liberecký kraj bude oprávněn vykonávat všechna akcionářská práva v plném rozsahu už od uzavření příslušných smluv,“ upřesnil Richter.

Nemocnice v SemilechNemocnice v SemilechZdroj: nemsem.czZnalci stanovili cenu jedné akcie na částku 12 084 korun. Liberecký kraj se také zavázal k tomu, že kromě každoročního odkupu akcií bude do společnosti vkládat příplatek mimo základní kapitál. Ten byl stanoven ve výši téměř 33 milionů korun. Částka se odvíjí od uvedeného podílu 16,75 %, který Liberecký kraj ve společnosti získá. Tyto prostředky nemocnice využije k investičnímu rozvoji.

„Hlavním smyslem majetkového vstupu do této nemocnice je posílení strategického vlivu na výkon zdravotních služeb v rámci Libereckého kraje. Chceme se podílet na řízení struktury péče v jedné z páteřních nemocnic v kraji a vytvořit podmínky i pro její další rozvoj,“ dodal Richter.

Ve prospěch pacientů

Hejtman Martin Půta uvedl, že vstup Libereckého kraje do MMN je dalším krokem směrem k majetkovému propojení nemocnic v kraji. „Naším cílem je spolupráce nemocnic ve prospěch pacientů, udržení rozsahu a kvality nemocniční péče v kraji. Nemocnici přinese vstup Libereckého kraje do vlastnické struktury lepší podmínky pro vyjednávání se zdravotními pojišťovnami i lepší záruky pro jednání s bankami o úvěrování investičních záměrů v budoucnu,“ vysvětlil Půta.

V současné době vlastní město Jilemnice 65 % akcií a město Semily 35 % akcií. Po vstupu kraje bude Jilemnice vlastníkem 54,11 % akcií (tj. 40 582), Semily vlastníkem 29,14 % (21 852) akcií a Liberecký kraj bude držet 16,75 % (12 566) akcií.

MMN, a.s., vznikla k 1. lednu 2017 transformací Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici a Nemocnice s poliklinikou Semily do jedné společnosti. Nemocnice poskytují standardní nemocniční péči přibližně 100 tisícům obyvatel ve spádové oblasti Jilemnicka a Semilska, ale také části Jablonecka, Vrchlabska, Novopacka a Jičínska.