„Letošní rok náš lektorský tým začal velmi dobře. Jenom za první měsíc se nám podařilo proškolit a doškolit v našich kurzech již 153 zájemců o znalostech poskytování první pomoci, což je téměř o 100 % více než v loňském roce za stejné období,“ sdělil ředitel OS ČČK Liberec Karel Studený, kterého zájem o tato cvičení velmi těší.

Vydařené Valdštejnské slavnosti ve Frýdlantě.
Stánkaři se mohou hlásit na Valdštejnské slavnosti

„Máme radost, že tendence našich spoluobčanů je zvyšovat si podvědomí o laickou první pomoc. Vždyť v nejednom případě dobře poskytnutá první pomoc zvyšuje kvalitu dalšího života po právě prodělaném úrazu či nenadálém zdravotním kolapsu,“ dodal ředitel. Školení vedou zkušení lektoři, kteří soustavně pracují na zkvalitňování úrovně všech kurzů. Přehled všech kurzů je na www.cck-liberec.cz