Liberecký soud je podle kontrol Ministerstva spravedlnosti jedním ze čtyř nejpomaleji pracujících soudů na severu Čech. Celé Severní Čechy tradičně patří k justičním oblastem s největším počtem nedodělků.

„Tato prověrka odhalila některá závažná pochybení, za něž jsme se rozhodli navrhnout zahájení kárného řízení či uložení výtky za průtahy v civilních i trestních řízeních u celkem třinácti soudců a v případě předsedů a místopředsedů čtyř soudů (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Louny) za nedůsledný výkon státní správy. K výsledkům prověrky přistupujeme velmi profesionálně a svědomitě, což je časově velmi náročné. Rád bych ještě do mého odchodu z křesla ministra spravedlnosti rozhodl o postizích funkcionářům soudů, u nichž byly zjištěny významné nedostatky. Pochybeními soudců se už bude zabývat můj nástupce,“ vysvětlil ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Na Okresním soudě v Liberci ve čtvrtek odpoledne o výsledcích ještě nic nevěděli. „O tom, že prověrka probíhala samozřejmě víme, začala asi před dvěma měsíci. O výsledcích však zatím nic nevíme, dozvídám se o nich až od vás. Proto zatím nejsem schopen se k tomu vyjádřit,“ řekl Deníku tiskový mluvčí libereckého soudu Petr Hoček.

To, že je liberecký soud známý vysokým počtem nedodělků a dlouhými průtahy při řešení jednotlivých záležitostí, však Hoček nepopřel. Vše je podle jeho názoru způsobeno odlivem lidí z justice, ke kterému došlo po sametové revoluci. „Právě severočeskou justici ten odliv poznamenal nejvíce. Od revoluce až do roku 2000 měly severočeské soudy nedostatek soudců, a přitom počet případů, které jsme museli řešit se nijak nesnížil,“ uvedl Hoček s tím, že v současné době už je Okresní soud v Liberci plně personálně obsazen.

„Přesto dneska děláme věci třeba z roku 2005 nebo 2006. Tenkrát jsme je dělat nemohli, protože jsme měli práci z případy třeba z roku 2001. Zlepšuje se to, ale pomalu. Chápeme, že účastníci by si oprávněně představovali kratší řízení, ale to my taky. I pro nás je složitější řešit čtyři roky starý případ, protože například hledání svědků je těžší. Mohli se za tu dobu odstěhovat, nic si nepamatují,“ vysvětlil Petr Hoček. Za zmínku podle něj stojí také fakt, že liberecký okresní soud řeší tolik případů, kolik mají celé Jižní Čechy. „A tolik soudců jako celé Jižní Čechy rozhodně nemáme,“ dodal.

Nepříliš lichotivě dopadla prověrka také pro Okresní soud v sousedním Jablonci nad Nisou. I tady si však stěžují na špatnou personální situaci. „Zásadně nesouhlasím, že by odkládání spisů byla v Jablonci běžná praxe,“ hájila předsedkyně Okresního soudu v Jablonci nad Nisou Vladimíra Kohoutková. Průměrně za poslední tři roky v trestním řízení měli vždy přes devět set případu ročně, ale přes tisíc vždy uzavřených. U civilních je to kolem 2200 nových ročně a o stovku více uzavřou.

Právě v Jablonci prověřované spisy ministerskými úředníky patří k nejsložitějším. Jde o trestnou činnost související s drogami či o majetkovou trestnou činnost. „U rozsáhlé krádeže, kde jsou nakonec tři obžalovaní, je jeden z nich uprchl do Belgii a nepodařilo se jej zatknout,“ uvedl příklad z jednoho spisu Kohoutková.

Nikdo na ministerstvu podle Kohoutkové nevzal v potaz personální stav. Přestože ministr spravedlnosti poslal na sever Čech posily, do Jablonce se žádná nedostala. „Do března letošního roku jsme namísto s patnácti soudci pracovali pouze jedenácti až třinácti,“ dodala předsedkyně jabloneckého Okresního soudu.

V návaznosti na výsledky prověrky vypracovalo ministerstvo spravedlnosti výčet opatření určených předsedům okresních soudů i vedení Krajského soudu v Ústí nad Labem, která povedou k dalšímu snižování nedodělků. Předsedové soudů budou zároveň muset každý půlrok informovat ministerstvo o stavu vyřizování nedodělků.