Mašek vystudoval klasickou animaci na univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a zároveň ji vyučuje na liberecké Střední umělecké škole. Ve volném čase tvoří ilustrace do různých dětských časopisů, hraje videohry a jezdí na fixce. O své výstavě říká, že je to takový ilustrativní příběh.