„Ti budou přinášet informace sociálně vyloučených osobám, jak řešit svou těžkou životní situaci. Každý člověk se občas může dostat do těžké životní situace, kterou již není schopen řešit vlastními silami a v takovém případě, pokud svou situaci neřeší nebo neví jak řešit, se může velmi snadno ocitnout na společenském dně,“ upozornil Miroslav Kotlár z LRS.

Správný čas pro terénní pracovníky

A právě zde mohou pomoci terénní pracovníci. Konkrétní pomoc spočívá v podpoře při vyřizování dokladů, při vyřizování náležitostí sociálního zabezpečení, při řešení bytových situací, při řešení problémů s nezaměstnaností, při prosazování práv a zájmů, také pomáhá v komunikaci s úřady a dalšími organizacemi.

„V rámci projektu budou pracovat celkem 2 terénní pracovníci na Liberecku, 1 pracovník na Frýdlantsku, 2 na Novoborsku a 2 terénní pracovníci na Českolipsku,“ upřesnil Miroslav Kotlár.

Služby nejsou jen pro Romy

Podle jeho vyjádření však služby nejsou určeny jen pro Romy, ale všem potřebným bez ohledu na národnostní či jinou příslušnost. „Práci nám ulehčuje vstřícnost jednotlivých měst v kraji, která nám nabízejí spolupráci, práce je tak efektivnější,“ doplnil Antonín Gábor, koordinátor sociálních služeb Libereckého romského sdružení.

Liberecké romské sdružení mimo jiné v rámci svých akreditovaných kurzů zajišťuje kvalifikační kurz pro devatenáct terénních sociálních pracovníků, kteří budou pracovat v Královéhradeckém kraji. „Sdružení v kurzech úročí své dlouholeté zkušenosti s touto problematikou,“ poznamenala Dana Švingalová, odborný garant vzdělávacích aktivit Libereckého romského sdružení.