Nový domov našel umělecký objekt na libereckém náměstí, kam dorazil ve středu 17. května. Dílo váží čtyři tuny, jeho rozměry jsou 320x70x370 centimetrů. Její autor se inspiroval psíkem z grafiky Pieta od Maxe Švabinského z roku 1906. Na ní se k centrálním postavám Panny Marie a Krista blíží nepatrná figura malého psíka.

Slavnostní odhalení drátěné plastiky se uskuteční ve čtvrtek 18. května v 17 hodin za přítomnosti autora.

František Skála patří k našim nejvýznamnějším umělcům současnosti, který vystavuje po celém světě. Český sochař, malíř, ilustrátor dětských knih, hudebník a tanečník je také členem divadla Sklep. František Skála je autorem jednoho z prvních skutečných komiksů, jenž vyšel v nakladatelství Albatros už v roce 1987, nazvaného Velké putování Vlase a Brady.