„Technická univerzita má na stánku kompletní nabídku všech studijních programů, navíc je expozice doplněna informačními panely a brožurami všech fakult. Letos poprvé jsme využili velkoplošnou obrazovku s filmovou prezentační smyčkou,“ uvedla mluvčí liberecké univerzity Jaroslava Kočárková s tím, že na nezájem studentů si univerzita nemůže stěžovat.

Studenti podle ní žádají informace prakticky o všech fakultách, přičemž někteří z nich se ptají velmi fundovaně. „Znám publikace pana profesora Militkého a rád bych navštěvoval nějaké kurzy zaměřené na technické a inteligentní textilie,“ prozradil na výstavě Pavel Matouš z Prostějova.

Lenku Bláhovou z Brna zase zajímala nanovlákna. „Ráda bych studovala na fakultě textilní. Myslím, že obory zaměřené na nanotechnologie mají budoucnost,“ řekla studentka gymnázia.

Na úterní prezentační přednášce informoval proděkan fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Jaroslav Nosek o podmínkách studia na této fakultě. „Představil jsem studentům především naše nové studijní obory, ale hovořil jsem také o tom, že Liberec nabízí nejen kvalitní studium ale také krásné prostředí vhodné pro různé druhy sportů,“ řekl Jaroslav Nosek.

Stánek liberecké univerzity budil neustálou pozornost. „Prezentace se soustředila zejména na české studenty. Pro slovenské jsme měli nedávno prezentaci na veletrhu v Bratislavě,“ připomněl prorektor TUL Jiří Kraft.

Veletrh se koná v pavilonu F brněnského výstaviště a TUL se ho účastní již podvanácté. Akce je určena studentům středních škol, vyšších odborných škol, bakalářských studijních programů a celému spektru zájemců o celoživotní vzdělávání.