Obří projekt, který by mohl být financován z fondů Evropské unie, si vyžádá zhruba tři miliardy korun. „Pedagogická fakulta, která vyučuje hned v několika zčásti nevyhovujících budovách, nutně potřebuje nové prostory. Další důvod je ten, že technicky zaměřeným fakultám chybí laboratoře,“ vysvětlila tisková mluvčí univerzity Jaroslava Kočárková, jaké nedostatky by projekt mohl vyřešit.

Jako první by se podle prorektora Technické univerzity Zdeňka Kůse mohla začít stavět takzvaná budova L. „Půjde o sedmipodlažní objekt špičkových laboratoří pro technické obory. Včetně vybavení přijde jeho výstavba podle odhadů na 1,2 až 1,5 miliardy,“ uvedl Zdeněk Kůs s tím, že vyrůst by měl přímo v areálu školy ve směru k zoologické zahradě.

Jak prorektor doplnil, výhodou je, že univerzita tyto pozemky vlastní. V budově L jsou v současné době garáže, jejich technický stav je však špatný a oprava by byla velmi drahá. Vedení liberecké univerzity proto rozhodlo, že vhodnější bude přestavět garáže na budovu s moderními laboratořemi. V další fázi by měla na stráni za vysokoškolskou menzou vzniknout nová budova Pedagogické fakulty, jejíž součástí by byla také důstojná aula pro 500 posluchačů.

Na místě současných zastaralých těžkých laboratoří by poté vyrostl multifunkční objekt. „Kromě toho tu vzniknou i další podzemní parkoviště, což by ve spojení s budovou informačního centra mělo řešit parkování v areálu univerzity,“ doplnila mluvčí liberecké univerzity Jaroslava Kočárková.

Univerzita chce na projekt získat peníze z Evropské unie, konkrétně ze strukturálních fondů v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Do něj se budou přihlašovat pouze nákladné projekty v řádech stovek milionů až miliard.

„My bychom stavbu neplatili, mohlo by se nám totiž podařit získat až stoprocentní dotaci. Museli bychom však zajistit, že se pracoviště uživí. To by znamenalo financování z několika zdrojů a nárůst počtu posluchačů,“ poznamenala mluvčí univerzity.

Projekt je součástí takzvaného Generelu rozvoje Technické univerzity v Liberci, což je vlastně její dlouhodobý investiční záměr. „Pokud uspějeme s žádostí o dotace, mohla by výstavba začít už ve druhé polovině příštího roku,“ uzavřel prorektor Zdeněk Kůs.