Aktivní propojení zkušeností a znalostí obou stran bude směřovat ke zvýšení zájmu absolventů o práci strážníka a zároveň k nárůstu počtu žáků v oboru Bezpečnostně právní činnost. Prioritami maturitního oboru jsou především znalosti z oblasti bezpečnostní politiky, přesná orientace v právním řádu, systému České republiky a rozvoj psychické a fyzické odolnosti.

Městská policie Liberec nabídla metodickou pomoc a poradenství při výuce žáků v oblastech působnosti obecních a městských policií nebo pomoc při praktické výuce souvisejících odborných předmětů. Střední škola Kateřinky se zavázala zvýšit efektivitu vzdělávání studentů zejména v odborných předmětech takovou formou, aby motivovala žáky k profesnímu uplatnění u liberecké městské policie.