Stavební firma se do nemocniční budovy na Husově třídě, kde se dříve léčila tuberkulóza a jiné plicní choroby, pustila loni v březnu. A nevábnou šeď změnila k nepoznání. Od srpna letošního roku tu začalo fungovat nové Centrum psychiatrie. Sloužit bude pro celý kraj.

„Zřízeno bylo s účinností od 1. července letošního roku a nově integruje oddělení psychiatrie pro dospělé a oddělení dětské a adolescentní psychiatrie,“ uvedl přednosta centra a současně lékařský ředitel Krajské nemocnice Liberec Jaromír Hons. Nový koncept podle něj umožní personální propojení a lepší koordinaci psychiatrické péče v regionu. Lůžkové oddělení pro děti ale zůstane i nadále na Králově Háji. Jedná se o první fázi proměny krajské psychiatrie v moderní centrum, dotované evropskými fondy v rámci reformy psychiatrické péče ČR.

V nové budově na Husově třídě budou dvě lůžkové stanice: najdou zde zázemí pacienti, kteří se léčí se závislostí na alkoholu, a nemocní s úzkostnými poruchami. Kapacita každé z nich bude 10 lůžek. Takový počet pacientů umožní intenzivní práci v terapeutických skupinách, kterou léčba vyžaduje.

Lidé tu nebudou uzavřeni, naopak zde bude otevřený léčebný režim. V rámci léčby mohou nemocní využít i parčíku s altánem, v budoucnu by tu měla být také malá kavárna. „Vycházíme z toho, že pacienti sem budou přicházet motivováni k dodržování léčebného režimu,“ vysvětlil Hons. Historickým paradoxem je, že budova, která bude pomáhat lidem se závislostí na alkoholu, sloužila v 19. století jako hostinec s tanečním sálem.

Oddělení pro léčbu dospělých v akutní fázi nemoci v uzavřeném režimu bude i nadále fungovat v pavilonu v areálu nemocnice, stejně jako sexuologie a pohotovostní ambulance.

I tato budova ale od letošního srpna prochází rekonstrukcí, která by měla být hotová v roce 2020. Do té doby bude akutní lůžková péče poskytována v budově bývalé charity na Husově třídě, kam se tato část oddělení psychiatrie dočasně přestěhovala a o kterou se dělí s kožním a infekčním oddělením KNL.

Ačkoli je rekonstrukce obou budov a změna koncepce psychiatrické péče součástí národního programu, nedostalo se na lůžka krizové intervence. Ta měla být součástí některých nově vznikajících center duševního zdraví. Pomoc by tu měli najít lidé, u kterých sice nebyla diagnostikována duševní choroba, ale jejich psychický stav vyžaduje okamžitou pomoc s možností krátké hospitalizace. „Vzhledem k náročným personálním kritériím, která musí být splněna, však není ani v centrech duševního zdraví zřízení těchto lůžek jisté,“ upozornil přednosta Hons.

Absence krizových lůžek v regionu je přitom dlouhodobá. Lidé, kteří se dostanou krátkodobě do těžkých psychických problémů, ale přesto bez pomoci nezůstanou. Odborníci jim jí poskytnou na oddělení intenzivní psychiatrické péče a rehabilitační stanici, které vzniknou uvnitř zrekonstruované budovy v nemocničním areálu.

„Samostatné centrum krizové intervence to ale nebude,“ zalitoval přednosta Jaromír Hons.