Tato společnost sdružuje odborníky, kteří se zabývají oblastí páteře, klinickou péči a výzkumem. Cílem této švýcarské neziskové organizace je poskytnout platformu pro výměnu zkušeností mezi odborníky, podporovat výzkum a vzdělávání a také informovat a vést pacienty.

Pracoviště, které se chce ucházet o statut Evropského Centra Excelence, musí splňovat striktní kritéria, která jsou daná ve velmi širokém rozsahu parametrů. Jedná se hlavně o prostory, vybavení, kvalifikaci lékařů a zdravotnického personálu. Důležité je také množství prováděných výkonů. Zásadní je dostupnost diagnostiky, přidružených oborů a návazné terapie. Důraz je kladen na vedení lékařské dokumentace a kontrolu kvality.

Liberecké nemocnici byl statut udělen na základě špičkové péče a rozvoje spinální jednotky, která je součástí zdejšího Traumacentra.

Nový pavilon urgentní medicíny v krajské nemocnici v Liberci. Takto má vypadat z Husovy třídy.
Stavba Centra urgentní medicíny se přiblížila