Nebude to hned, ale pokud se to podaří, nebude už muset celá řada pacientů odjíždět kvůli náročné léčbě do Prahy. Naději budou mít zejména pacienti se závažným kardiovaskulárním onemocněním či lidé se zhoubnými nádory.

PRO BY-PASS DO PRAHY

Kardiochirurgické operace se nyní v České republice provádějí na 12 místech, pět z nich se koncentruje v Praze, dvě jsou na severní Moravě, v severních Čechách není žádná. A to i přesto, že Krajská nemocnice v Liberci má špičkové kardiocentrum. Ročně zachraňuje například stovky pacientů se srdečním infarktem, kteří by dříve neměli vůbec šanci přežít. „Naše pracoviště patří z hlediska objemu výkonů, především tzv. koronárních intervencí, k pěti největším v republice. Ročně jich tu provádíme kolem 1400,“ potvrzuje lékařský ředitel KNL Richard Lukáš.

„Jsme progresivní například v ošetřování komplexního postižení věnčitých tepen, provádíme specializované zákroky, které se dřív nedaly řešit bez chirurgie, a naši lékaři jezdí učit tyto metody i na jiná pracoviště, takže máme odborný tým, a proto bychom rádi poskytli pacientům komplexní léčbu, kterou zatím absence kardiochirurgie do určité míry omezuje,“ ilustruje přednosta krajského kardiocentra, Rostislav Polášek.

Pacienti, kteří potřebují chirurgický zásah, ale zatím musí do Prahy. Liberecká nemocnice jich tam ročně pošle kolem pěti set. „Operace se předem plánují, někdy je však potřeba akutního zásahu a pak se převozem ztrácí drahocenný čas, což může ovlivnit výsledek,“ dodává přednosta.

PŘIJDEME O ODDĚLENÍ?

Věc má ještě jeden, a to velmi podstatný háček. Pokud by liberecká nemocnice nezačala důrazně o vznik kardiocentra usilovat, mohlo by se stát, že o to všechno pacienti v kraji a jeho nejbližším okolí přijdou. „V současné době jsou akreditovaná pracoviště kardiovaskulárních center ve dvou kategoriích. Komplexní, tedy včetně kardiochirurgie, a bez ní. Do budoucna se počítá, že akreditační komise uznají pouze jeden typ, a to pouze pracoviště s kardiochirurgií, což by pro Liberecký kraj znamenalo ztrátu kardiocentra,“ vysvětlil přednosta Polášek.

Lékaři přitom nezastírají, že při vybudování kardiochirurgie nepůjde jen o souboj se zdravotními pojišťovnami, které musí dát projektu zelenou, ale i politiku. Největší počet pacientů míří za operací srdce do pražského Motola, jehož ředitelem byl donedávna současný ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. A vzhledem ke spekulacím o jeho návratu na post ředitele po volbách tak pravděpodobně nebude chtít přepustit kus krajíce, protože pojišťovny rozdávají jen z jednoho balíku veřejných peněz. A ten je stále menší.

PET KAMERY SI POSVÍTÍ NA METASTÁZY

Nejnovější medicínské technologie by se měli v rámci strategického planu rozvoje krajské nemocnice dočkat v dohledné době i onkologičtí pacienti. A to díky zařízení s názvem PET/CT čili pozitronová emisní tomografie. „U této metody se nepoužívá radiofarmakum vyzařující záření gama, ale látky, které při svém rozpadu produkují takzvané pozitrony. Z velkého množství detekovaných pozitronů lze pak zrekonstruovat s velkou přesností aktivitu v jednotlivých částech těla,“ vysvětlil stručně primář radiodiagnostického oddělení KNL Ladislav Endrych.

„Nová metoda pomůže s lokalizací nádorů, posouzením biologického chování tumoru, zhodnocením efektu protinádorové terapie či posouzením možné recidivy nádoru,“ upřesnil přednosta krajského onkologického centra Jiří Bartoš. Podle něj je metoda velmi účinná zejména při zobrazení vzdálených metastáz. Velkým přínosem bude pro pacienty s některými typy nádorů plic, tlustého střeva, slinivky, vaječníků, prsu, ale i zhoubnými kožními nádory.
Ročně zamíří do krajské nemocnice na 1600 nových pacientů s rakovinou. Alarmující je podle přednosty Bartoše zejména nárůst počtu pacientů s rakovinou prostaty a to u všech věkových kategorií.

„Přínos pro pacienty je z hlediska přesnosti diagnostiky obrovský,“ zdůraznil generální ředitel KNL Luděk Nečesaný, podle něhož je pořízení PET/CT kamery nezbytné.

S NÁDORY SI LÉPE PORADÍ ROBOT

Většina lidí, která absolvovala klasickou i laparoskopickou operaci, dokáže docenit rozdíl. A to

Nejmodernější technologii má zatím u nás jen několik nemocnic. Kromě Prahy je to například sousední Ústí nad Labem a Hradec Králové. Pro své chirurgické obory ji chce nově získat i Liberec.

ROBOT – OPERATÉR

Podle primáře Petera Hromádky jde o vysoce sofistikovaný systém, který dokáže nahradit člověka v případech, kdy by klasická metoda byla časově náročnější, rizikovější nebo dokonce technicky neproveditelné. „Ruce operatéra jsou nahrazeny robotickými rameny, prsty velmi jemným instrumentáriem, vše věrně přenáší zvětšený obraz ve 3,“ popsal lékař.

Robot svým vnitřním nastavením eliminuje některé chyby, jako je například třes rukou, a zbavuje chirurga některých nedokonalostí, jako jsou fyzická únava, bolesti zad, zraková únava a omezený počet rukou. „Jelikož robotická ramena mají navíc jakési „vnitřní zápěstí“, může chirurg vykonávat v tělních dutinách pohyby a zákroky, které by byly standardní laparoskopickou technikou nemožné. Vzhledem ke své velikosti mohou provádět zákroky přesněji nebo rychleji, než by je provedl člověk,“ dodává primář Hromádka.

Operaci řídí pochopitelně člověk a tak zatímco jemná technologie nahradí ruce operatéra, člověk i nadále zůstává jejím mozkem. Podle lékařského ředitele Richarda Lukáše je robot vhodný například při odstranění prostaty nebo části ledvin postižených nádorem, při odstranění části tlustého střeva zasaženého nádorem s výhodou absence vývodu, pro odstranění dělohy nebo plastické operaci pro zúženiny ledvinné pánvičky. Robotické operace se také s úspěchem využívají při operaci cév a zákroků v oblasti ORL.

KRAJSKÉ KARDIOCENTRUM se v ČR řadí na špičku. Z pohledu počtu provedených zásahů, patří k pěti největším z celkem 22 pracovišť v republice. Týká se to jak koronárních intervencí, elektrofyziologie, akutní kardiologie, tak echokardiografie. V oblasti koronárních intervencí patří mezi lídry v programu rotablace, perkutánního ošetření chronických uzávěrů věnčitých tepen (CTO), využívání FFR a IVUS. V elektrofyziologii patří k největším centrům v kardiostimulaci a srdeční resynchronizační léčbě. Akutní kardiologie je progresivní v užívání mimotělního oběhu při léčbě refrakterního kardiogenního šoku (ECMO) a uplatňováním konceptu Cardiac Arrest Centrum. Liberečtí lékaři jsou vysoce hodnoceni spolupracujícími kardiochirurgy v analýze chlopenních vad, včetně techniky trojrozměrné echokardiografie, které je obtížně zvládnout bez přímé návaznosti na kardiochirurgii.