Služba nabízí vlastníkům bytů například garantovaný příjem i v okamžiku, kdy se byt neobsadí nájemníkem. Současně zajišťuje kompletní správu bytu, včetně technické podpory, administrativy, pojistek a péče o sousedské vztahy.

Reakce majitelů nemovitostí, kteří se zatím rozhodli své byty nabídnout k pronájmu prostřednictvím právě LNA, jsou pozitivní. „Všichni, kteří s námi spolupracují, zdůrazňují tři klíčové faktory, které je k tomu motivovaly. Za prvé, ocenili úbytek starostí spojených s pronájmem, díky čemuž mají větší klid a jistotu. Za druhé, významnou roli sehrála garance poskytovaná městem, jež zajišťuje majitelům stabilní příjem a servis ve všech aspektech správy nemovitosti. A konečně za třetí si tito nájemci uvědomují sociální přínos projektu a berou ho jako motivující faktor,“ řekl náměstek primátora Liberce pro městské bydlení Jan Hruška.

Vlastníci bytů považují dosavadní spolupráci s LNA za výhodnou alternativu ke standardnímu pronájmu. „Ukazuje se, že pro majitele bytů je možnost pronájmu přes město skvělou příležitostí, jak se zbavit starostí s pronájmem na trhu, který mnohdy připomíná spíš džungli na trhu s byty,“ popsala Helena Krčmářová z Liberecké nájemní agentury.

Pronajímáním bytů přes město odpadnou starosti

Partnerství s městem vlastníkům garantuje nájem včetně služeb a pojištění bytu i občanské odpovědnosti, což bylo klíčové pro úspěch projektu. LNA má k dispozici i tým domovníků, kteří zajišťují opravy v bytě. Nájemníci navíc každý měsíc dostávají podporu sociálních pracovnic, které jim pomáhají s vyřízením úřadů, kontrolují stav bytu, ale i spotřebu energií.

„Už delší dobu pronajímám byt v Liberci a poslední dva roky pozoruji, že je čím dál složitější najít rozumného nájemníka, díky pár nepříjemným zkušenostem jsem zkoušel hledat jiné možnosti pronájmu,” říká jeden z pronajímatelů bytu Radek Felcman a dodal, že ho nejvíc potěšilo, že byt pronajímá městu, a to pak samo obstarává nájemníky i s veškerým servisem.

“Po pročtení informací, co to vše obnáší, jsem odeslal elektronický formulář, a hned druhý den se mi z LNA ozvali. Naprostá profesionalita po realitní stránce. Poslední motivací bylo, že poskytnutím bytu pomohu lidem v bytové nouzi, kterých je bohužel stále dost. Za dosavadní spolupráci musím LNA poděkovat,“ popsal Felcman.

Byty pronajímá Liberec hlavně lidem v nouzi

Cílovou skupinou LNA jsou nejčastěji osoby v bytové nouzi, které agentura vybírá z čekatelů na magistrátní byty a klientů Centra bydlení Liberec. „Zájemci, kteří využili služeb LNA, vykazují aktivní zaměstnání nebo pobírají dávky důchodového pojištění. Agentura aktivně podporuje nájemníky nejen v jejich zabydlování, ale také při vyřizování administrativy na úřadech nebo při jazykové bariéře,“ uvedla Krčmářová.

„Chtěli jsme si otestovat, zdali je mezi majiteli bytů zájem spolupracovat s městem. Ve zkušební fázi jsme si dali za cíl získat 18 bytů. Za necelé tři měsíce od spuštění Liberecké nájemní agentury máme uzavřenou polovinu smluv a s dalšími vlastníky jednáme. Vzhledem k zájmu už teď přemýšlíme, jak v projektu pokračovat, abychom mohli nabrat více bytů,“ uvedl náměstek primátora Jan Hruška.

Podle expertního odhadu Ministerstva pro místní rozvoj je v Česku dlouhodobě neobydlených bytů asi 577 tisíc, z toho 200 tisíc v bytových domech. A Liberec v tomto ohledu není výjimkou. „Jsem rád, že díky nájemní agentuře se daří na trh vracet byty, které by jinak zůstaly prázdné,“ dodal Hruška.

Mohlo by vás zajímat: Liberecký jarmark s podtitulem "Císař a Faust" přinese středověký program

Druhý červnový víkend probíhá v Liberci historický jarmark. | Video: Jiří Louda