„V současné době jsou zde naplánovány již jen poslední dokončovací práce. Poté bude čistírna uvedena do zkušebního provozu. Ten potrvá zhruba dva roky,“ uvedla tisková mluvčí Severočeské vodárenské společnosti Dagmar Haltmarová.

Rekonstrukce, která započala v květnu roku 2006, není levnou záležitostí. Severočeská vodárenská společnost by do ní totiž měla investovat přibližně 6,2 milionů eur. Nakonec však může být spokojena. Náročnou rekonstrukci se totiž podaří i přes různé komplikace dokončit v předstihu.

„K výsledku přispěla především dobrá spolupráce mezi námi a Severočeskou vodárenskou společností. Rekonstrukci totiž ztěžovaly podmínky v čistírně, která musela být stále v plném provozu,“ řekl Martin Borovička, generální ředitel společnosti Syner, která se společně ze společností OHL ŽS na rekonstrukci podílí. „Díky dobré koordnaci se navíc podařilo minimalizovat odstávky čistírny a tím pádem i znečištění řeky Nisy,“ dodal.

Vstříc evropským normám

Za rekonstrukcí zařízení, které zahájilo svůj provoz v roce 1994, stojí kromě potřeby navýšit kapacitu počtu napojených obyvatel z původních 122 tisíc na 190 tisíc, především přísná evropská legislativa. Podle ní totiž budou muset všechny čistírny odpadních vod dokázat odstranit z odpadních vod také sloučeniny obsahující fosfor a dusík. Rekonstrukce tak pomůže zlepšit čistotu Lužické Nisy, která patří k nejšpinavějším řekám v Povodí Labe.

Projekt Lužická Nisa

Rekonstrukce liberecké čistírny probíhá v rámci projektu Lužická Nisa. Ten je v současné době největší investiční akcí Severočeské vodárenské společnosti na severu Čech a představuje kromě modernizace liberecké čistírny také rekonstrukci úpravny pitné vody Souš a dostavbu kanalizačního systému pro Liberec a Jablonec nad Nisou. Rekonstrukce a modernizace kanalizačního systému pro Liberec by měla být společně s úpravnou pitné vody na Souši dokončena do května příštího roku.

Rekonstrukce úpravny na Souši za 13,6 milionu eur (asi 360 milionů korun) je nejdražší a nejnáročnější akcí projektu. Úpravna postavená v sedmdesátých letech minulého století zásobuje pitnou vodou zhruba sto tisíc obyvatel Jablonecka a Liberecka. Její oprava probíhá za provozu. Celkové náklady projektu Lužická Nisa by měly dosáhnout zhruba 31,3 milionu eur (necelých 830 milionů korun).