Do samotného „odmaskování“ uměleckého díla se s chutí zapojily přítomné děti za hudebního doprovodu. „Je to pomník věnovaný nejubližovanějším bytostem, které bojují o holou existenci. I drobní kříženci si zaslouží úctu a přeji si, abyste měli Vulpsa rádi,“ řekl František Skála.

Dílo váží čtyři tuny, jeho rozměry jsou 320x730x370 centimetrů. Její autor se inspiroval psíkem z grafiky Pieta od Maxe Švabinského z roku 1906. Na ní se k centrálním postavám Panny Marie a Krista blíží nepatrná figura malého psíka. „Socha nabourá přísnost a formálnost naší radnice,“ podotkl náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch Ivan Langr.

„Skálův Slávek překvapuje a prostý pohled na něj uvolňuje proces individuální představivosti. A to je v dnešním světě povrchních marketingových zkratek vzrušující a osvěživé. Neboť imaginace a tvořivost jsou specifickými a podstatnými schopnostmi člověka, bez soustavné péče o ně ztrácíme sami sebe a společnost slepne a hrubne,“ doplnil český historik umění Jiří Fajt.

František Skála patří k našim nejvýznamnějším umělcům současnosti, který vystavuje po celém světě. Český sochař, malíř, ilustrátor dětských knih, hudebník a tanečník je také členem divadla Sklep. František Skála je autorem jednoho z prvních skutečných komiksů, jenž vyšel v nakladatelství Albatros už v roce 1987, nazvaného Velké putování Vlase a Brady.