Arcikůrovci vystoupili společně s Orchestrem žáků ze ZUŠ Jabloňová a sólistou Divadla F. X. Šaldy Hynkem Graniou na benefičním koncertě pro Oblastní Charitu Liberec, který pořádala Římskokatolická farnost. „Tříkrálové koncerty jsou taková hezká tradice. Jde o spojení sbírky s nějakým kulturním počinem,“ řekl ředitel liberecké Charity František Sehoř.

Známé vánoční písně a skladby přilákaly do kostela desítky lidí. Ti si tak kromě poslechu hudby mohli prohlédnout i prostory, které pro veřejnost nejsou běžně přístupné. „Rádi bychom kostel otevírali širší veřejnosti častěji, aby se nekoncertovalo jen v tom arciděkanském. Křížový kostel je barokní, takže je to zase něco trochu jiného,“ uvedl liberecký arciděkan Radek Jurnečka.

LIDÉ NA SBÍRKU SLYŠÍ

Celá tříkrálová akce, která kromě koncertu znamená i koledování dobrovolníků přestrojených za Tři krále od Nového roku až do 14. ledna, podle ředitele liberecké Charity zaznamenává po celé republice rok od roku větší úspěchy. V Liberci a okolí loni přinesla přibližně 350 tisíc korun. „Myslím si, že to hodně souvisí s tím, že je vidět, kam peníze jdou. Jsou to většinou lokální záměry. Roli hraje i to, že je to spojené s kulturním odkazem, tedy s tříkrálovým koledováním, ke kterému se lidé čím dál více chtějí hlásit,“ vysvětlil Sehoř.

Výtěžek letošní sbírky poputuje mimo jiné do místních azylových domů pro matky s dětmi nebo do domova seniorů. „Těch záměrů je celá řada. Každoročně se snažíme podpořit i Hospic svaté Zdislavy, podporujeme děti ze sociálně slabých rodin a projekt Adopce na dálku,“ popsal Sehoř.

Kromě lokální pomoci půjde část peněz i na zahraniční projekty Charity Česká republika. „Malá část jde i na projekty Diecézní charity, což se třeba projeví, když jsou nějaké živelní pohromy a podobně,“ doplnil Sehoř.

PROSPĚŠNÁ SPOLUPRÁCE

Na mnohých záměrech spolupracuje liberecká Charita právě s místní Římskokatolickou farností. „Máme několik styčných bodů. Na benefičním tříkrálovém koncertu jsme spolupracovali už v minulých letech. Máme i společné projekty, to se týká například Domova pro matky v tísni ve Stráži nad Nisou, ale děláme i další různé sbírky,“ popsal arciděkan Jurnečka.