Policisté se v druhém týdnu letošního roku vydali za žáky 2. stupně ZŠ Jedličkův ústav Liberec, aby zde s nimi pohovořili o bezpečném chování na internetu a s tím úzce související téma kyberšikana. „Žáci měli možnost s policisty diskutovat o zásadách, jak se v prostoru internetu co nejvíce ochránit a také o tom, jak se na internetu chovat, aby se sami nedopouštěli protiprávního jednání,“ uvedla policejní preventistka Zuzana Gelič.

Policisté dále také navštívili příspěvkovou organizaci Aposs Liberec, která slouží jako centrum denních služeb a domov pro osoby se zdravotním znevýhodněním a handicapem, pro dospělé. „Zde policejní preventisté hovořili o bezpečném pohybu v silničním provozu, ale také o rizicích spojených při setkání s neznámými/cizími osobami, ale i o mezilidských vztazích,“ dodala Gelič.

Policejní preventisté navštívili ZŠ Jedličkův ústav Liberec a centrum denních služeb Aposs Liberec.Klienti centra Aposs si vyzkoušeli výstrojní součásti policistů z pořádkové jednotky.Zdroj: KŘP LK

Během přednášky byla zodpovězena spousta všetečných dotazů a také se klienti dozvěděli více o práci Policie ČR. Na závěr si klienti centra vyzkoušeli výstrojní součásti policistů z pořádkové jednotky, kterou policisté vzali s sebou na ukázku a převzali si drobné dárky.

(s využitím tiskové zprávy)