„Myslím, že u něho vydrželi jen ti nejvytrvalejší , kteří do něho dokázali dát celé srdce,“ uvedla Vanda Šulcová, koordinátorka programu pro školy za organizátory 10. Zimního evropského olympijského festivalu mládeže (EYOWF). Právě na jeho podporu projekt probíhal.

Na vernisáži neskrýval svoje uznání ani RNDr. Vít Příkaský, náměstek krajského hejtmana pro resort hospodářského a regionálního rozvoje Evropských projektů a rozvoje venkova. Ten také pokřtil jednu z vítězných krychlí lahví šampaňského.

Když si studenti a učitelé rozumí

Jak současně Vanda Šulcová doplnila: „Pod výsledný úspěch se stejnou měrou určitě podepsali i kantoři, kterým se podařilo vybrat studenty, jež měli o soutěž nejenom zájem, ale přistoupili k ní i velmi zodpovědně.“ V rámci projektu šlo totiž o to, aby střední školy regionu graficky zpracovaly mapy 49 členských zemí Asociace evropských olympijských výborů a logo projektu – srdce. Chybějící zeměpisné znalosti si studenti doplnili nadstandardní výukou ve spolupráci se svými učiteli.

„Někteří z nich objevovali evropské země s takovým nadšením, že dokonce projevili chuť řadu z nich v budoucnu navštívit,“ popsala Vanda Šulcová zápal mladých soutěžících, kteří si v projektu osvojili nejenom zeměpis, ale rozvíjeli také výtvarné nadání. Jejich ohlas na akci, průkazný už při vyhlašování cen, překvapil i organizátory.

Ti proto přistoupili k dalším krokům v rámci projektu. Nejprve za pomoci speciální fólie převedly nejzdařilejší mapy na krychle z mléčného plexiskla o rozměrech hran jeden metr, a ty se následně rozhodli umístit do obchodních center v Liberci.
Setkat se s nejlepším díly můžete proto jak v ochodním domě Forum, kde jich bude rozmístěno 22, tak i v komerčních centrech Plaza, Nisa a Globus.