Cílem bylo zrestaurovat sbírkové předměty, nakoupit zařízení a vybavení pro zpracování a uchovávání sbírek a také ochránit a zabezpečit depozitáře.

K podobnému rozsahu restaurátorských prací v tak krátké době v historii libereckého muzea ještě nikdy nedošlo. Projekt vyšel na bezmála 43 milionů korun, přes 60 procent nákladů šlo na samotné restaurování, které se dočkalo 1 316 předmětů z dvaceti podsbírek. Práce provádělo dvacet odborníků.

„Návštěvníci muzea, badatelé i zájemci o historii si tak mohou postupně prohlédnout předměty od historického nábytku, starých tisků, dřevěných soch, sádrových plastik, praporů, odznaků a vyznamenání, hudebních automatofonů nebo šperků až po například patriotické vyobrazení tzv. hřebíčkového orla, který je výsledkem dobové podpůrné kampaně – veřejné sbírky na vedení 1. světové války. Některé předměty budou součástí stálé expozice, jiné budou vystaveny v tematických výstavách nebo si je bude možné prohlédnout v digitalizované podobě,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Ještěd.
Kraj mého srdce? Hlasujte i letos v anketě pro ten Liberecký

Severočeské muzeum v rámci projektu pořídilo také novou technologii zabezpečení depozitářů muzea, od renovace vstupních dveří, nákup hasicích přístrojů, po elektronické zabezpečení depozitářů – kamery, čidla, napojení na Pult centrální ochrany Policie ČR, dálkový monitoring teploty a vlhkosti.

Peníze putovaly i na další vybavení jako 3D laser skener s příslušenstvím, foto a video příslušenství, nejrůznější druhy tiskáren a skenerů, skenovací zařízení pro digitalizaci původních záznamových médií hudebních automatů nebo přístroj zvaný spektrometr, což je ruční rentgenový analyzátor pro přesnou analýzu chemického složení materiálů, a mnoho dalšího.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Oproti plánovaným nákladům se podařilo všechny aktivity dokončit s úsporou přes 4,2 milionu korun. „V současné době čekáme na schválení závěrečné žádosti o platbu, která byla předložena za poslední etapu projektu. Pokud vše dopadne, jak předpokládáme, příspěvek Evropské unie a České republiky bude 38,5 milionu korun,“ doplnil Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Podívejte se: Opravna rádií i pult s exponáty. Výstava mapuje zlatý věk analogové techniky

Zdroj: Jiří Louda