„Chceme lidem nabídnout kvalitnější veřejný prostor. Počítáme tam s výsadbou nových stromů a zřízením odpočinkových zón, které v tomto případě můžou i skvěle propojit zájmy města a tamních živnostníků. Například provozovatelů kaváren či podobných služeb. V místě totiž vzniknout dřevěná mola, která lidem poslouží právě třeba k posezení a konzumaci nápojů či potravin,“ vysvětlil primátor Jaroslav Zámečník. Kancelář architektury města (KAM) nyní dokončuje projektovou dokumentaci. Zhruba na jaře 2022 má na základě soutěže dojít k avizovaným změnám.