Návštěvníci galerie mohou sledovat, jak se proměňoval negativní obraz židovské komunity ve vztahu k dějinám většinové společnosti českých zemí. Umělecká díla mimořádné hodnoty zobrazují ty nejhorší stereotypy a dezinformace o Židech. Už v době svého vzniku přispívaly k antisemitským náladám ve společnosti a liberecká galerie má obavy, že nyní by to mohlo mít stejný efekt. I proto se rozhodla zvýšit bezpečnost a dohled nad výstavními prostory.

„Jde o mimořádně citlivé téma. Vzhledem k tomu, že jsou vystavená díla mimořádné hodnoty, přijali jsme bezpečnostní opatření technologického i fyzického rázu,“ zmínila projektová manažerka galerie Dagmar Fialová, ale konkrétněji je nechtěla specifikovat.

Podle informací Deníku panovala zpřísněná bezpečnostní opatření také během vernisáže, která proběhla začátkem října. Antisemitismus měl hrozivé dopady na celou židovskou komunitu během druhé světové války, protižidovské výpady a útoky jsou ale stále častěji přítomné i v současnosti.

EDUCA EXPO.
FOTO: Módní přehlídka i ukázky řemesel. Veletrh vzdělávání je v plném proudu

Narůstají také nenávistné projevy v prostředí internetových médií a sociálních sítí.

„Je velmi dobře, že současná výstava v Oblastní galerii překračuje hranice umění a dotýká se důležitých společenských otázek. Během holokaustu zahynulo bezmála šest milionů Židů, a když se každý rok veřejně čtou jména těch, kterým zmařil život nacistický režim, dochází jakákoli slova. Je nutné si neustále připomínat minulost a vracet se k ní i kvůli všem zavražděným, kteří byli trestáni za svou víru. Jen tak můžeme do budoucna zabránit dalšímu případnému útlaku a bezpráví,“ “ řekl k výstavě hejtman Martin Půta.

Výstava představuje návštěvníkům téměř 300 vizuálních děl ze sbírek více než 40 veřejných institucí a soukromých sběratelů v Česku i v zahraničí. Její autoři přitom kladli velký důraz na originální a málo známá díla – vedle středověkých a novověkých obrazů a soch, rukopisů či starých tisků představuje výstava například časopisecké ilustrace Františka Kupky či ex libris Josefa Váchala. „Mapování vizuálních projevů antijudaismu a antisemitismu je projektem zásadního významu. Ukazuje totiž, že procesy stereotypizace, delegitimizace, dehumanizace a vylučování některé menšiny ze společnosti představují obecný problém. Ať už jsou namířeny proti jakékoli náboženské, národnostní či sexuální minoritě, jejich základem je vždy uměle vykonstruovaný a imaginární konflikt, který může mít tragické následky,“ vysvětlila kurátorka Eva Janáčová, která výstavu připravila společně s Jakubem Hauserem.

Nová čtvrť Kunratická má zelenou. Za 3 miliardy vyroste zahradní město pro 1400 lidí
Liberecké zahradní město má zelenou. Developer plánuje proinvestovat 3 miliardy

Podle ředitele Oblastní galerie v Liberci Pavla Hlubučka nabízí výstava Obrazy zášti netypický zážitek. „Většina z nás chodí do galerie, aby se setkala s nevšedními uměleckými předměty a ocenila krásu, harmonii či jiné pozitivní hodnoty. Na naší výstavě nic takového však nenaleznete. Artefakty, které na první pohled vypadají krásně, jsme se snažili záměrně dekonstruovat po stránce protižidovských stereotypů a dát do širšího kontextu vizuálních projevů antijudaismu a antisemitismu v českých zemích,“ uvedl Hlubuček.

Výstava v bývalé vaně bazénu, která vznikla v rámci vědeckovýzkumného projektu s názvem Obraz nepřítele, působí na návštěvníky nejen skrze umělecká díla, ale také skrze architektonické ztvárnění výstavního prostoru. „Z výstavních stěn fyzicky vybíhají tmavé trny a ostny, které metaforicky představují trny a ostny latentní i zjevné nenávisti. Do sálu navíc divák vchází tzv. Branou zákona, která celé výstavě dává jasný právní rámec a explicitně upozorňuje návštěvníky na definici trestných činů týkajících se hanobení národa, rasy a také podněcování k nenávisti. Působení výstavy umocňují i ukázky filmových děl a další audiovizuální prvky,“ doplnila Fialová.

Kurátoři pomáhají návštěvníkům pochopit vystavená díla a interpretovat je v kontextu doby. V expozici se totiž nachází sedm edukačních návodů, jak kriticky číst protižidovsky či antisemitsky zaměřená výtvarná díla. K výstavě si galerie připravila také doprovodný program. Vzdělávací aktivity budou určeny nejen žákům základních a středních škol, ale galerie chce pomoci zejména pedagogům s výchovnou interpretací tohoto nelehkého tématu. Veřejnost pak může přijít na komentované prohlídky. Výstava potrvá do 2. ledna 2022.