Výsadba květin na kruhovém objezdu je jeden z projektů participativního rozpočtu města, o kterém rozhodovali sami občané. Tento malý projekt získal 327 pozitivních hlasů.

V příštím roce lidé spatří novou výsadbu také za divadlem F. X. Šaldy, kde trvalky a traviny doplní stávající výsadbu cibulovin. Město také osadí dva menší ostrůvky v ulici Palachova, které doplní dříve založené růžové a trvalkové záhony, které jsou podél komunikace.

Začátkem října osadilo město i část parku u kostela sv. Jana Křtitele. Tam vzniká květnatá louka, která nahradí část travního porostu. Odbor ekologie a veřejného prostoru se tímto snaží navyšovat celkový podíl květin ve městě, ať to jsou trvalky, letničky, cibuloviny, nebo okrasné traviny. Ty mají estetickou funkci, ale také pomohou více zadržet vodu a budou domovem pro různé druhy hmyzu.