Studenti vybrané předměty restaurují v rámci svých ročníkových, maturitních i závěrečných prací. Tentokrát pracovali na kresbě perem a čínskou tuší od Augustina Felgenhauera z 1. poloviny 19. století a světlotiskové reprodukci kresby z roku 1888 od Adolfa Stolle, jež zachycuje řadu domů, které stály na místě dnešní liberecké radnice. Obě díla ohrožovala kyselost, kterou bylo potřeba zneutralizovat. List byly vyčištěny a zbaveny stop po zatékání. Okraje byly vyspraveny japonským papírem.