Přes 150 milionů korun ušetřilo současné vedení Liberce díky soutěžení veřejných zakázek. Předpoklad činil asi 660 milionů korun a závěrečný účet vykazuje 410 milionů.

„Už v prvních měsících působení nové koalice jsme přijali směrnici o zadávání veřejných zakázek podle semilsko-hrádeckého vzoru. Začali jsme vše zveřejňovat a výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat," řekl náměstek primátorky pro ekonomiku Jiří Šolc (LO).

A dodal: „Dokonce jsme se tehdy jako první statutární město v republice přihlásili k transparentnímu veřejnému portálu www.verejnyportal.cz."

Radost z hospodářských výsledků neskrývá primátorka Liberce Martina Rosenbergová (ČSSD). „Naše směrnice, transparentní opatření, otevřené soutěže a důsledná kontrola, to všechno stojí za pozitivními výsledky, přičemž kvalita zakázek se nijak nesnížila," řekla primátorka.

V prvním roce volebního období, v roce 2011, uspořilo v transparentních soutěžích město Liberec téměř 23 milionů korun.

„Například při opravě komunikací v okolí Nerudova náměstí činila celková úspora přes 9,1 milionu korun. Při realizaci úspor energií na MŠ Kytička se podařilo ušetřit nejméně 2 miliony korun. K tomu dalších 2,5 milionu korun ušetřilo město například veřejnou soutěží projektu Parky Lidové sady II," přiblížila mluvčí libereckého magistrátu Zuzana Minstrová.

Absolutně nejvyšší úsporu přinesl rok 2012, dohromady kolem 100 milionů korun.

„Podařilo se například ušetřit 20,9 milionů při první etapě úprav komunikací lokality Lesní (Mozartova, Javorová), dále necelých 8 milionů při rekonstrukci ulice Matoušova a téměř stejnou částku při rekonstrukci mostu Ostašovská. Město i v tomto roce pokračovalo v opravách školních budov, na nichž ušetřilo dohromady stovky tisíc korun. Další úsporu přinesla v roce 2012 například i zakázka na modernizaci skateparku v Barvířské ulici, a to ve výši 62 tisíc korun, což představuje přes 30 procent z předpokládané ceny," uvedl náměstek Jiří Rutkovský (USZ).

Šetřit veřejné finanční prostředky se městu daří vypisováním veřejných soutěží také v letošním roce, kdy dosavadní úspora činí prozatím 2,7 milionu korun.

Největší rozdíl

Nejvýznamnější úspora byla za současného vedení Liberce dosažena v projektu Centrum aktivního odpočinku v Lidových sadech (CAO). Cena, rozpočtovaná projektantem, byla ve výši 103 milionů korun bez DPH. Vítěz veřejné zakázky nabídl realizaci stavby za 67 877 800 korun bez DPH. S připočtením DPH je skutečná úspora veřejných prostředků asi 42 milionů korun, tedy téměř 35 procent.

„Při takovém rozdílu mezi cenou dle platných ceníků a cenou nabídkovou je velmi důležité zajistit zejména potřebnou kvalitu dodávané stavby. Zakázka v rámci výběrového řízení byla proto velmi podrobně zkoumána. Od dodavatelů jsme si vyžádali podrobnou specifikaci, a to zejména dodávaných technologií. Projekt CAO zahrnuje novou budovu vstupu do ZOO a nové zázemí přístupné pro návštěvníky. Stavba je před dokončením," doplnil Jiří Rutkovský, náměstek primátorky, předseda hodnotící komise na veřejnou zakázku CAO.

Dobré hospodářské výsledky jsou jakousi satisfakcí pro ekonomického náměstka Šolce, který neustále čelil kritice, že dovede město ke krachu.

„Ono je těžké ty úspory uchopit, protože se rozptýlí do nevyhnutelných plateb. Nicméně, dokázali jsme naplnit naši vizi o transparentní správě," zakončil Šolc.