Jsou významně vyšší a mají o několik kilogramů více než jejich vrstevníci v roce 1923. Tak lze shrnout závěr rozsáhlého a unikátního porovnání tělesné vyspělosti české a slovenské mládeže po sto letech, které uskutečnili experti z liberecké katedry tělesné výchovy a sportu (KTV) Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické (FP) na Technické univerzitě v Liberci (TUL).

Do šetření fyzické zdatnosti dětí a jejich proporcí se zapojilo necelých pět tisíc dětí a mládežníků ve věku od 11 do 19 let. „Současné děti jsou v průměru o 13 centimetrů vyšší a o téměř 10 kilogramů těžší než jejich tehdejší vrstevníci z roku 1923. To odpovídá dlouhodobým vývojovým trendům v naší populaci,“ sdělil akademický pracovník KTV Lukáš Rubín.

Podařilo se zapojit stejné školy, kde experiment proběhl před sto lety. Jednalo se například o Gymnázium F. X. Šaldy, které je přímým pokračovatelem Státního československého reformního reálného gymnasia v Liberci, jehož studenti se velkého šetření tělesné vyspělosti v roce 1923 také účastnili.

Lovec Teodor Pirkl chytil na Liberecku svou první rybu.
Čudla chytil čudlu. Malý rybář se pyšní úplně prvním úlovkem

Testy prováděli na 15 českých víceletých gymnázií od Plzně přes Prahu, Pardubice až po Uherské Hradiště. Zapojilo se také pět slovenských škol. „Některé testy tělesné zdatnosti by dnes nebyly ani jednoduše proveditelné, je to třeba hod oštěpem či vrh diskem, které se v roce 1923 na školách běžně provozovaly. Z původních čtrnácti pohybových testů jsme udělali sestavu, která čítala pět testů zaměřených na základní pohybové schopnosti,“ upřesnil Rubín s tím, že na účastníky čekaly disciplíny jako skok do dálky z místa, hod míčkem do dálky z místa, shyby podhmatem a rychlostní i vytrvalostní běh.

Zatímco u některých disciplín se naplnila očekávání jako například propad u shybů, jinde ten pokles nebyl tak dramatický. U rychlostního běhu či skoku do dálky vycházejí současné výsledky příznivěji, než by se dalo očekávat. Oproti roku 1923 ale výrazně přibylo extrémů na obou stranách.

„I když je v roce 2023 průměrná hodnota podobná, tak zaznamenáváme výraznější extrémní hodnoty. Jedinci tělesně nezdatní, kteří dosahují extrémně nízkých hodnot v pohybové zdatnosti, přitom představují potenciální zdravotní riziko spojené s výskytem civilizačních onemocnění zejména kardiovaskulárního systému souvisejících s nedostatkem pohybu,“ zdůraznil vedoucí katedry tělesné výchovy a sportu FP TUL Aleš Suchomel.

Obchodní akademie Liberec.
Nejstarší česká obchodní akademie vznikla v Liberci. Letos slaví 160 let

Tým došel k tomu, že do druhé poloviny minulého století se motorická výkonnost zvyšovala a teprve v posledních dekádách došlo ke zlomu a tělesná zdatnost klesá. „Vrátili jsme se na úroveň po 1. světové válce a navíc ten trend je stále klesající, což není rozhodně pozitivní zpráva,“ podotkl Rubín.

Podle něj bude změna a zlepšení tělesné zdatnosti mládeže vyžadovat multisystémový přístup, není to pouze záležitost škol a hodin tělocviku, svou roli hraje i rodinné zázemí. „Zlepšit kvalitu výuky tělesné výuky je potřeba. Aby nebyla zaměřena jen na známkování, ale na snahu děti motivovat, aby cítily radost z pohybu,“ osvětlil s tím, že hodiny tělocviku by měly být pestré, aby si děti našly oblíbený sport. „Klíčem je, aby se děti volnočasové sportovní aktivitě věnovaly samy po tělocviku. Ten jim má ukázat cestu, jak na to,“ doplnil.

Jako reakce na tento trend vznikly na liberecké univerzitě dva studijní programy, a to tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a sport se zaměřením na zdravý životní styl. Jejich studentky a studenti jsou tak vedeni k tomu, jak motivovat své budoucí klienty k pravidelnému pohybu a rozvoji tělesné zdatnosti. Mezi hlavní přednosti studijního programu patří zejména praktické zaměření. Jsou posíleny praktické předměty, a navíc i řada teoretických předmětů.

Velká výhoda spočívá i v propracovaném systému odborných praxí, které probíhá s postupnou intenzitou ve třech po sobě jdoucích semestrech. „Absolventi najdou uplatnění ve volnočasových organizacích či spolcích, v podnikatelské sféře jako jsou například wellness a fitness centra, regenerační střediska, veřejné lázně, nebo v institucích samosprávy i státní správy,“ dodal Lukáš Rubín.

ZAPOJENÉ ŠKOLY:
Gymnázium Karla Sladkovského, Praha Žižkov
Gymnázium Bohumila Hrabala, Nymburk
Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav
Gymnázium a SOŠ pedagogická, Nová Paka
Jiráskovo gymnázium, Náchod
Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec
Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec
Gymnázium, Dašická, Pardubice
Gymnázium Třebíč
Klvaňovo gymnázium a SZŠ Kyjov
Slovanské gymnázium Olomouc
Masarykovo gymnázium Příbor
Gymnázium Uherské Hradiště
Gymnázium, Mikulášské náměstí Plzeň
Gymnázium Václava Hlavatého Louny

Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen
Gymnázium, Grösslingová (Gamča) Bratislava
Gymnázium M. R. Štefánika Košice
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského Levoča
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Město nad Váhom