„Práce se starší mládeží je pro nás uchopitelnější. Už se rozhodují o budoucím povolání a tato aktivita směřuje i k tomu, abychom mladé lidi nalákali do našich řad,“ zdůvodnila ředitelka krajského vojenského velitelství z pověření Jana Horňáková. Snaží se tímto způsobem ukázat armádu v jiném světle, nechyběla ani ukázka techniky a představení činnosti velitelství. „Jsem přesvědčená o tom, že v tom budeme pokračovat. Ukazuje se, že smysl to rozhodně má. Osobně jsem nečekala, že soutěžící budou tak nadšení a vrhnou se do závodu po hlavě a s vervou,“ dodala.

Studenti si zamakali

Celá soutěž byla rozdělena do tří celků. Na závodníky nejdříve čekala sportovní disciplína v podobě štafety. Následovaly vojenské aktivity jako střelba z armádní pušky a hod granátem. Studenti také museli prokázat znalosti z topografie či zdravovědy. „Snažíme se suplovat předmět branná výchova, která na školách chybí,“ řekla Horňáková.

Tři želízka v ohni mělo liberecké Gymnázium F. X. Šaldy, kde to zpočátku vypadalo, že se nepodaří sestavit žádný tým. Nakonec právě družstvo ve složení Adam Bitman, Veronika Šípková, Kryštof Velecký, Ondřej Štencl, Jan Bicek se radovalo z vítězství. „Studenti získali možnost vyzkoušet si něco nového a částečně vystoupit ze své komfortní zóny,“ podotkl jejich učitel tělocviku a dějepisu Vladimír Šatava, který se během studií na vysoké škole účastnil branných závodů.

V kapli v Proseči pod Ještědem se po letech rozezněl nový zvon, lidé na něj sebrali peníze ve veřejné sbírce.
Prosečí zní hlas nového zvonu, místní lidé na něj vybírali peníze 17 let

Za Gymnázium Doctrina soutěžily čtyři týmy. Podle učitele zeměpisu a matematiky Michala Kadeřábka může být v dnešní době spolupráce s armádou cenná věc. „Zapojili jsme se s kamarády, abychom si užili den mimo školní lavice. Sice střílím z luku, ale střelba ze zbraně byla pro mě premiéra a hodně se to liší. Líbí se mi, že tu panuje příjemná atmosféra,“ popsala své dojmy závodnice a studentka sexty z Gymnázia Doctrina Adéla Kosková.

Podle Horňákové je potřeba formovat mentální nastavení a vztah ke státu už od dětství. „Myslím si, že hodně lidem chybí patriotismus. Uvědomění si, že mám jen jednu vlast, a tu je potřeba si chránit, podobně jako si chráníme naše domovy,“ zamyslela se. A právě k tomu mají sloužit branně-vědomostní závody a projektové dny na školách, o které se po vypuknutí válečného konfliktu na východě Evropy zvedl ze strany ředitelů škol zájem.

Z učitelů se stali vojáci

Krajské vojenské velitelství cílí v rámci kampaně Přípravy občanů k obraně státu i na pedagogy. Dvanáct statečných z celého Libereckého kraje díky ní minulý víkend absolvovalo akci V kůži vojáka. Armáda ještě předtím oslovila školy, učitelé, které nabídka oslovila, se pak akce zúčastnili. Nejdříve si vyzkoušeli střelbu z pistole na střelnici v Hrádku nad Nisou. Dojmy? „Pociťovala jsem nervozitu ze zbraně, myslela jsem, že to dám, že na tom nic není, ale když jsem měla pistoli v rukách, roztřásla se mi nejen kolena, ale i ty ruce. Představa toho nebezpečí, které ta věc představuje, nebo by mohla představovat, nedovolila hlavě, aby poroučela tělu,“ svěřila se svými pocity učitelka Veronika Houdová.

Kunratická JamParáda letos slavila desetileté výročí. Podařilo se i trhnout rekord v počtu přihlášených marmelád.
Kunratická JamParáda se zapsala do knihy rekordů. Soutěžilo 686 vzorků

Následně se účastníci přesunuli na posádkové cvičiště v obci Tisá v Ústeckém kraji, kde si vybudovali útočiště. Po několika hodinách spánku je čekal úkol v podobě projití trasy s kontrolními body. V rámci ní museli reagovat i na nenadálou situaci, a to zranění jednoho člena družstva. „Přenos raněného na velkou vzdálenost prověřil všechny také ve schopnosti práce v týmu. Ačkoli se cvičící viděli poprvé, byli schopni si rozdělit úlohy, střídání nebo kontrolu okolí ve velmi rychlém čase,“ informoval mluvčí Krajského vojenského velitelství Liberec Lukáč Rác.

Následně museli učitelé prokázat schopnost upravit ochrannou masku tak, aby byli schopní projít kontaminovaným prostorem. A nechybělo ani prověření jejich znalostí v oblasti první pomoci. „Smysl vidím hlavně v tom, že člověka to donutí vystoupit ze své komfortní zóny, zamyslet se nad sebou, přehodnotit a urovnat si priority. A pak samozřejmě v prezentaci armády, kdy jsem mezi armádou a školstvím našel spoustu paralel,“ dodal účastník akce Lukáš Provazník.