ZŠ a ZUŠ Jabloňová zahájí nový školní rok v netradičním režimu. Plánovaná rekonstrukce a výstavba nových prostor si vyžádala stěhování a vybavení přechodného zázemí pro druhý stupeň do Mařanovy ulice ve Vesci, které poskytla Technická univerzita v Liberci. Pomocnou ruku s přípravnými pracemi podali liberečtí vězni, kteří se podíleli na stěhování kompletního zařízení učeben, jako jsou stoly, židle, skříně či počítačová technika. „Jejich zapojení velmi vítáme. Na konci června jsme něco udělali svépomocí za přispění učitelů, ale tahle pomoc nám ušetří hodně sil a času,“ sdělila ředitelka školy Iva Havlenová s tím, že má s vězni jen pozitivní zkušenost. „Jsou velmi pracovití, ochotní, de facto milí,“ doplnila.

Narušení stereotypu

Vytipované odsouzené musí nejdříve schválit komise složená z odborných zaměstnanců a příslušníků, kteří individuálně posoudí možná rizika. Konečné slovo má pak ředitel vazební věznice. V okamžiku, kdy projdou, mohou se zapojit do pracovní terapie a stát se prospěšnými pro společnost. „Vězni to vnímají převážně pozitivně. Jednak opustí na chvíli brány věznice a dostanou se z každodenní šedi do nového prostředí a současně mají pocit, že jsou při těchto činnostech skutečně nápomocní. A pokud odvádějí skvělou práci, dostanou pochvalu, a to je další střípek ke kladnému hodnocení výkonu trestu,“ upřesnila mluvčí Vazební věznice Liberec Radka Šmucrová.

Akce se zúčastnilo celkem dvanáct vězňů. Mezi nimi byl i Martin, který uvítal možnost změny prostředí a fyzické práce se nezalekl. „Když se zapojíte, máte pak větší šanci na schválení žádosti o podmíněné propuštění,“ osvětlil s tím, že to je ta největší motivace. „Jsme rádi za každý čas, který můžeme strávit mimo zdi věznice. Fyzická práce nám nevadí. Využití této šance beru jako takové zpestření, narušení stereotypu,“ řekl Deníku další odsouzený Pavel.

Krajská nemocnice Liberec. Ilustrační foto.
Urgentní příjem nemocnice praská ve švech. Na ošetření počkáte i několik hodin

Není to poprvé, kdy se odsouzení zapojili do podobných aktivit, město Liberec je využívá už řadu let. Bez nároku na finanční odměnu se v minulosti podíleli na nejrůznějších údržbových pracích ve veřejném prostoru. Ať už se jednalo o úklidy černých skládek, výřez náletových dřevin, kompletní čištění vytipovaných prostorů, odstraňování sedimentů z malých vodních toků či přípravy ploch na nová dětská hřiště a parkové úpravy. „Hlavní výhoda spočívá v tom, že město má k dispozici pracovní sílu zdarma, zároveň věznice má prostor, jak odsouzené začleňovat zpátky do veřejného života. Za dobu spolupráce ušetřily tyto akce nemalé náklady, které by jinak na ně musely být vynaloženy,“ sdělil Michal Vinař z odboru ekologie a veřejného prostoru libereckého magistrátu.

Čeká je nepohodlí

Co se týče rekonstrukce, libereckou základní školu čeká v celé budově výměna elektrických rozvodů. Dále dojde k vybudování nové stavby pro odborné učebny přírodních věd, informatiky, dvě učebny cizích jazyků a jeden sklad. Nové prostory vzniknou v nástavbě nad jedním z pavilonů školy a k propojení dojde díky spojovacímu krčku s výtahem. „Z důvodu změřené velké koncentrace radonu Státním ústavem radiační ochrany loni v prosinci bude součástí stavebních prací i snížení jeho koncentrace pomocí nové vzduchotechniky,“ informovala náměstkyně libereckého primátora pro dotace a strategický rozvoj Radka Loučková Kotasová.

Teplárna v Liberci. Ilustrační foto
Koupit teplárny po jedné? Jen všechny, chtěl německý vlastník, města ostrouhala

Škola sice podle ředitelky zaregistrovala v malé míře nespokojené signály od rodičů dětí, ale žádné hromadné stížnosti neproběhly. Město zajistilo náhradní autobusovou dopravu, která žáky druhého stupně do Vesce přiveze. „Je to nekomfortní pro rodiče a do určité míry i pro děti, ale na druhou stranu to zvláště pro ně bude nová zkušenost. Obohatí je to do života a stanou se více samostatnější a odpovědnější. Věříme, že ten rok zvládneme,“ zdůraznila Havlenová.

Stavební práce by měly začít letos v září a potrvají čtrnáct měsíců. „Město bude projekt předkládat ke spolufinancování Evropskou unií, kdy předpokládáme, že výše dotačních prostředků by mohla být až 60,5 milionu korun, kdy podíl města by byl 43,56 milionu,“ dodala Loučková Kotasová.