V areálu Krajské nemocnice Liberec (KNL) panuje čilý stavební ruch. Vzniká zde jedna z největších zdravotnických investic za více než tři miliardy korun v podobě Centra urgentní medicíny, které zajistí Liberci odpovídající moderní zázemí pro zdravotnické zařízení typu fakultní nemocnice.

Podle náměstka pro koordinaci výstavby nového pavilonu Petr Moose se všichni zúčastnění těšili, až se na místě objeví žluté stroje a rozběhne se výstavba. „Probíhá tak, aby byl zachován výkon nemocnice a symbióza takto obrovské stavby s nemocničním provozem zatím dobře funguje,“ řekl Moos. Hotovo by mělo být v roce 2026.

Osu celého projektu představuje Kristiánova ulice. Od ní směrem dolů probíhají zemní práce pro budoucí parkovací dům pro 330 aut, ve kterém bude umístěno energocentrum pro celý nemocniční areál. Téměř hotová je retenční nádrž na dešťovou vodu a výměny se dočkaly inženýrské sítě v liberecké ulici U Novostavby, které se napojují do Jablonecké ulice.

Výstavbě Centra urgentní medicíny předcházela demolice původní zástavby.
Demolice původní zástavby pokračuje. Zmizela stará interna i nemocniční lékárna

Pracuje se na zabezpečení objektu, který bude sousedit se schodištěm parkovacího domu. „Probíhá demolice a sanace bývalé chlorovací stanice na splaškové kanalizace nemocnice a začne se těžit hlavní stavební jáma pro Centrum urgentní medicíny,“ informoval hlavní inženýr projektu Petr Šmakal s tím, že zemní práce budou pokračovat i v příštím roce.

Stavbaři se musí vypořádat s faktem, že skalní podloží ve městě pod Ještědem je charakteristické tím, že zvětrává nepravidelně, tudíž výskyt skály je nahodilý. V místech, kde bagry narazí na skálu či horninu, která není těžitelná strojně, nastupují trhací práce. Místo se odvrtá, nabije se patronami a následuje regulovaný odstřel. Jelikož o tom věděli dopředu, překvapení to pro ně nebylo.

„Více než skála komplikují průběh modernizace kilometry inženýrských sítí, které by tu buď neměly vůbec být, popřípadě na jiných místech. Jedná se o obrovskou infrastrukturu,“ zdůraznil mluvčí KNL Václav Řičář s tím, že o překvapení se postarala například i nezdokumentovaná bývalá čerpaní stanice v ulici Jablonecká.

Nový typ fixace zlomené končetiny nabízí několik nemocnic na severu Čech.
Se zlomenou rukou do vody? Také v Liberci můžete dostat unikátní „sádru“

Aktuálně mají za sebou 65 až 70 % plánovaných demolic, v budoucnu půjdou k zemi ještě například hospodářská budova a dnešní pavilon H. Zatímco v některých částech se harmonogram dostal do skluzu, v jiných oblastech jsou napřed. „Máme odstřeleno zhruba přes tři tisíce kubíků zeminy,“ podotkl stavbyvedoucí Ondřej Jandejsek. Během čtrnácti dnů budou demontovat schodiště vedoucí k heliportu, protože pod ním povede technologický kanál.

Modernizace si vyžádala několik úprav. Vnitroareálová doprava je zjednosměrněna a pro veřejnost zůstal zachován dosavadní vjezd nad nemocniční budovou G. Služební auta a sanity mohou provizorně využívat vjezd z Husovy ulice. Nemocnice pro personál zajistila 300 parkovacích míst v areálu bývalých technických služeb v Pastýřské ulici. „Nemocnice jede na plný výkon. Výstavba nemá vliv ani na operace, ani na ambulantní činnost,“ zdůraznil Řičář.

Hlavním investorem stavby je Liberecký kraj, finančně se zapojili i další tři akcionáři nemocnice, tedy města Liberec, Turnov a Frýdlant. Krajská nemocnice, která dofinancuje zbytek, má v plánu využít dotační programy Evropské unie. Vybudování centra připravovala nemocnice přes deset let. Nutně jej potřebuje, nemocnici chybí jednotný příjem i centrální laboratoře, ale také dostatek prostoru k parkování a proto jde z pohledu rozvoje nemocnice o zásadní projekt. Konkrétní obrysy začala chystaná modernizace dostávat v roce 2012, kdy byla provedena obsáhlá analýza problémů jednotlivých pracovišť.