Vedení školských zařízení zdůrazňují, že nejde primárně o platy, ale o nekoncepční přístup ke vzdělávání dětí a ohrožení jeho kvality. České školství se podle pedagogů zmítá v kolotoči nesystematických změn a rozhodnutí, které vedou k jeho destabilizaci, nejistotě a hledání krajních řešení. Plánované změny by se měly dotknout hlavně nepedagogických pracovníků a snížení maximálního počtu hodin, tedy krácení PHmax.

Provoz v tento den přerušila i Obchodní akademie v Liberci, která nedávno oslavila 160 let své existence. Školní chodby i učebny osiřely, před vchodem nepostávaly hloučky studentů. „Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce. To znamená především omezení dělení tříd na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, dále zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů a přípravných seminářů k maturitě,“ odůvodnili zapojení ke stávce místní zaměstnanci.

Jsou názoru, že pokud se naplní avizované škrty počtu nepedagogických pracovníků, bude velmi těžké zajistit provoz škol. „Důvodem stávky nejsou platy učitelů. Chceme zabránit celkovému snižování výdajů na vzdělávání,“ dodali.