Budova původně sloužila jako sídlo státních úřadů, její podobu navrhl pražský architekt František Vahala a její výstavba probíhala v letech 1927 až 1930. Během tří let vyrostla kancelářská budova, jejíž hlavní průčelí se obrací do ulice Žitavská a 1. máje, další dvě křídla uzavírají čtvercové nádvoří zakryté skleněnou střechou.

V přízemí sídlil poštovní a celní úřad, dále se tu nacházely sklady a obchody jako například knihkupectví Josef Masopust či Čejetické mlékárenské družstvo. V patrech byly úřady, třetí patro bylo vyhrazeno okresnímu hejtmanství. Jednotlivá patra spojují kromě hlavního schodiště i výtahy umístěné ve vstupní hale, jedním z nich je ikonický páternoster. Architektura odpovídá vžitým představám z meziválečného období. Zadní trakt obrácený k dnešní pobočce magistrátu a autobusovému náměstí obsahovalo byty určené pro zaměstnance jednotlivých úřadů.

Za dveřmi Skloexportu

Zdroj: Jiří Louda

Za války zde sídlily německé finanční úřady, od roku 1949 zde úřadoval Krajský národní výbor Libereckého kraje. Po jeho zrušení roku 1960 budovu převzal Skloexport, který provedl její rekonstrukci, zejména přestavbu vstupu, vrátnice, přístavbu výtahu a kuchyně a zkvalitnění všech interiérů. Ve druhé polovině 90. let společnost zkrachovala a majitelem budovy se v roce 2001 stal stát. Poslední nájemci, kteří sídlili v přízemí, budovu opustili v roce 2009.

Stát objekt v minulosti nabídl Libereckému kraji. O možném převodu kraj uvažoval loni na jaře, v době největší uprchlické krize. Vše ale ztroskotalo na podmínkách státu, který vyžadoval, aby se po dobu dvaceti let nemohlo v objektu provádět cokoli komerčního, tedy ani například vybírat nájemné za pronájem prostor. O budovu mělo zájem i město Liberec, které ji chtělo rovněž získat bezúplatným převodem a vytvořit zde zařízení sociálně zdravotnického charakteru.

Liberecký Skloexport
Bývalý Skloexport je opět na prodej, stát jej znova nabízí v aukci

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převzal dlouhodobě nevyužívanou budovu od Generálního finančního ředitelství v květnu roku 2020 a pokoušel se bývalé sídlo Skloexportu prodat prostřednictvím tří elektronických aukcí. První kolo se uskutečnilo v listopadu loňského roku, kdy byla vyvolávací cena stanovena na více než 79 milionů korun. Neúspěšně dopadlo i druhá aukce o měsíc později a navzdory zlevnění neprojevil nikdo zájem ani během třetího kola. Budova není několik let provozována a vyžaduje kompletní rekonstrukci a modernizaci. Úřad aktuálně projednává, jaké učiní další kroky.

Skloexport v Liberci
Společnými prostory jsou: vstupní prostor, schodiště, chodby, nákladní a osobní výtah (páternoster).
Ve 2. PP se nachází chodby, kotelna, sklepy, sklady, archiv, schodiště, výtah nákladní, výtah osobní. UP= 868 m2.
V 1.PP se nachází nádvoří, chodby, sklady, kotelna, schodiště, výtah nákladní, výtah osobní, prodejny, kanceláře. UP = 1.320 m2.
V 1. NP se nachází vstupní hala, recepce, chodby, sociální zařízení, kanceláře, jídelna a kuchyně se zázemím, sklady, schodiště, výtah nákladní, výtah osobní. UP = 1.482 m2.
Ve 2. NP se nachází chodby, schodiště, balkon, kanceláře, sociální zařízení, kuchyňka, původní byt sloužící jako kanceláře, výtah nákladní, výtah osobní. UP = 1.317 m2.
Ve 3. NP se nachází chodby, schodiště, kanceláře, sociální zařízení, kuchyňka, původní byt sloužící jako kanceláře, sklad, výtah nákladní, výtah osobní. UP = 1.317 m2.
Ve 4. NP se nachází chodby, schodiště, kanceláře, sociální zařízení, kuchyňka, původní byt sloužící jako kanceláře, sklad, výtah nákladní, výtah osobní. UP = 1.317 m2.
V 5. NP se nachází chodby, schodiště, 2 balkony, kanceláře, sociální zařízení, kuchyňka, původní byt sloužící jako kanceláře, sklad, strojovna výtahu, výtah nákladní, výtah osobní. UP = 1.286 m2.
V podkroví se nachází chodby, schodiště, závodní klub se zázemím, kanceláře, sklady půdy, severní část budovy s pochůznou plochou střechou bez zastřešení. UP = 450 m2.
Zdroj: ÚZSVM