Dnes končí opaření ministerstva zdravotnictví, která omezovala sociální kontakt mezi lidmi. Jednou z nejzasaženějších skupin byli senioři, kteří bydlí v domovech se sociální péčí, a pacienti v nemocnicích. Zatímco ti první mohou dnes po třech měsících přivítat na návštěvě své příbuzné, ti druzí si musí počkat do konce května.

Doporučila to Krajská epidemiologická komise s tím, že v nemocnicích není možné zajistit podmínky, které jsou pro uvolnění stanovené. Podle komise navíc nemocnice v tuto dobu přijímají pacienty k zákrokům, které vyžadují jen krátkodobou hospitalizaci.

„Po dlouhé debatě jsme se dohodli, že nemůžeme riskovat, aby se nám objevilo nové ohnisko nákazy ve zdravotnictví. Ředitelům nemocnic proto doporučujeme, aby do konce května zakázali návštěvy. Ty budou možné ve výjimečných případech, ale pouze po dohodě s ošetřujícím lékařem. U porodu je přítomnost otce povolena,“ vysvětlil krajský náměstek pro resort zdravotnictví Přemysl Sobotka.

Anna Marková.
Anna Marková: Tetování jsem si zamilovala. Ráda vyčnívám z davu

V zařízeních sociálních služeb je podle epidemiologů situace odlišná. Klienti těchto zařízení mají za sebou dlouhé období sociálního odloučení a zařízení mají připravený systém, aby bylo možné regulovat množství návštěv. To Deníku potvrdil ředitel Domu seniorů ve Františkově Jan Gabriel.

„Jsme připraveni. Máme vyznačené dvoumetrové rozestupy při příchodu. Návštěvy budou procházet přes dezinfekční rohož, nabídneme jim jednorázovou roušku a změříme jim teplotu. Pak budou muset podepsat čestné prohlášení a zapsat se do knihy návštěv,“ popsal Gabriel.

Návštěvy v domově jsou povoleny po předchozím objednání minimálně den předem. „Povolili jsme jednu návštěvu na klienta na 30 minut. Na jednom oddělení by tak mělo být v jednu chvíli maximálně pět návštěvníků. Jelikož máme celkem 14 oddělení, bude se tady pohybovat hodně lidí. Zakázali jsme tedy pohyb po objektu a návštěvy budou probíhat pouze na pokojích,“ vysvětlil ředitel Domu seniorů a dodal, že to bude znamenat o dost práce navíc pro jeho zaměstnance.

Ředitel krajské hygieny Vladimír Valenta obdržel od hejtmana záslužnou medaili integrovaného záchranného systému za boj proti koronaviru.
Ředitel krajské hygieny Vladimír Valenta obdržel od hejtmana záslužnou medaili

„U vstupu musí být tři lidi, další musí hlídat čas návštěvy na jednotlivých patrech. Naši klienti neviděli své rodiny tři měsíce. Nemyslím si, že je reálné, aby se třeba neobjali. Alespoň já si nedokážu představit, že bych své rodiče neobjal,“ řekl Jan Gabriel.

Podle něj je ale potřeba co nejpřísnější dodržování hygienických opatření. Nebezpečí nákazy jednoho klienta totiž znamená nebezpečí pro celé oddělení. Už na konci března se v domově potvrdila nákaza koronavirem u pečovatelky a dvou klientů.

Kvetoucí pěnišníky v Botanické zahradě Liberec.
OBRAZEM: Podívejte se na kvetoucí pěnišníky v Botanické zahradě Liberec

„Zvládli jsme to dobře. Máme s virem vlastní zkušenost a i proto chci za nového režimu co nejvíce ochránit klienty a zaměstnance. Věřím v odpovědnost rodin, které k nám přijdou na návštěvu,“ dodal Gabriel. K odpovědnému chování při návštěvách vyzval i ředitel krajské hygienické stanice Vladimír Valenta.

„Rozvolňování dosavadních opatření musí být doprovázeno zodpovědným chováním každého jednotlivce, tzn. důsledná hygiena rukou, respirační etiketa, dodržování odstupů a zvažování, jakých akcí se účastnit,“ vysvětlil Valenta.