Domovem sakury je mnoho asijských států, například Japonsko, Čína, Indie, Vietnam a Korea. Sakura je v tamějších kulturách předzvěstí dobrého bohatství, je symbolem lásky, zalíbení a také reprezentuje jaro. Strom má růžové květy, často plnokvěté, uspořádané v krátkých hroznech. Plodem je drobná, kulovitá nebo vejčitá peckovice. V zemi původu roste obvykle v lesích, lesních pláštích a na křovinatých stráních, často je vysazována okolo lidských sídel.