Chtěli tak poukázat na skutečnost, že pojišťovna dosud pojišťuje fosilní paliva, a předat jí otevřený dopis. Pobočka však byla zavřena, údajně kvůli technickým problémům. Podle organizátorů shromáždění je přechod z uhlí na plyn, který plánuje většina tuzemských energetických firem, velkým rizikem pro naši budoucnost. Fosilní plyn není most k čisté energetice, ale cesta do pekla klimatické krize.

„Dokud si pojišťovny neuvědomí svou roli v prohlubování klimatické krize a ohrožování naší budoucnosti a neudělají jasné kroky vstříc zodpovědné změně, budeme je různými způsoby upozorňovat, že je jejich chování neakceptovatelné,“ řekl jeden z organizátorů Michal Bittner. Na webu Generali se objevilo prohlášení, že nebude pokračovat v pojišťování konvenčních uhelných elektráren skupiny ČEZ. „Omezujeme aktivity v oblasti pojištění uhelných elektráren,“ okomentoval situaci člen představenstva pojišťovny.

Kampaň koalice mimo jiné upozorňuje na obavy jednotlivců z řad klientů pojišťoven. Podle průzkumu České klima 2021 si 88 % české veřejnosti uvědomuje, že klimatická krize už probíhá a požaduje její řešení. „Pojišťovny by měly registrovat zájem klientů o bezpečnou budoucnost. Naše peníze by měly podporovat budoucnost založenou na čistých zdrojích energie, neměly by končit v kapsách majitelů fosilních firem, třeba v dole Turów," zdůraznila účastnice Anna Kšírová.