Marie Kramářová žije poblíž Tržního náměstí už řadu let. Na chystanou přestavbu se těší, ale také má trochu obavy. „Hrozně dlouho se tady nic nezměnilo, náměstíčko je stále stejné. Přitom jde o pěkný kousek města, kde by to mohlo být příjemnější. Třeba abychom mohli my důchodci posedět na lavičkách a nebát se, že nás někde přejede auto,“ popsala Kramářová.

Očekává, že proměna přinese kýžený prostor pro klidný oddych. „Mám ale trochu obavy z té chystané nové velké silnice, o které se už dlouho mluví. Aby se tady z toho nestala hlučná silnice, kde nepůjde ani sedět, ani bezpečně chodit,“ poznamenala.

Jedním z cílů renovace Tržního náměstí je uzpůsobit jej lidem, aby bylo příjemnější. „Navržené úpravy spočívají v revitalizaci a humanizaci celého prostoru místní komunikace i chodníků, uliční zeleně i samotných sjezdů,“ uvedla mluvčí Liberce Jana Kodymová.

Bezpečné přechody a hmatové úpravy

Silnice dostanou nové povrchy, počítá se i s vybouráním současných uličních vpustí a nahrazení novými včetně přípojek. Chodníky jsou navržené z kamenných mozaik a budou na nich i hmatové úpravy a prvky, které slouží lidem se sníženou schopností pohybu nebo orientace. Při křižovatkách s ulicemi Ruská a Budyšínská bude upraveno nároží pro vybudování bezpečných přechodů pro chodce včetně dělicích ostrůvků.

Nová podoba Tržního náměstí v Liberci.
Liberec chce opravit školy, Jablonec stavět terminál. Doufají v evropské dotace

Při plánování se nezapomnělo ani na majitele aut a zajištění parkování. Podél levé strany Nové Pastýřské je navrženo podélné parkovací stání z kamenné dlažby, u pravé strany vozovky zůstanou zachována stávající kolmá parkovací stání.

„Uplatnili jsme principy Manuálu veřejných prostranství pro město Liberec, které zpracovala kancelář architektury města,“ poznamenal náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek. Řešení povrchů i mobiliáře by tak mělo být stejné jako v jiných lokalitách města.

Vznikne i parkoviště

V prostoru u Pastýřské bude zahájena 4. etapa prací, která navazuje na lokalitu Tržního náměstí. Zahrnuje novostavbu parkoviště, odvodnění, veřejné osvětlení, retenční nádrž, odlučovač ropných látek, opěrné konstrukce v Pastýřské ulici a také stavební úpravy místní komunikace na Tržním náměstí, včetně pěšího napojení k zastávce MHD.

Na parkoviště se bude vjíždět z Pastýřské ulice. Navrženo je celkem 128 parkovacích míst a 6 míst pro invalidy. Lidé se tam dostanou po nových, až dva metry širokých chodnících.

Vizualizace budoucí podoby Tržního náměstí v Liberci.
Tržní náměstí v Liberci čeká velká proměna. Od bazénu zmizí auta a přibude zeleň

„Nejprve dojde k vybourání konstrukcí vozovky, chodníků a ostatních ploch. V dalším kroku budou vystavěny opěrné konstrukce a pokládka inženýrských sítí. Následně bude realizována komunikace a chodník. V závěru budou, po dokončení stavebních prací, osazeny zádržné systémy a dopravní značení,“ popsala Kodymová postup prací.

„Jde o jednu z největších investičních akcí města pro následující období. Jejím zahájením dojde k postupné a zásadní proměně této lokality,“ řekl Janďourek.

Město Liberec nyní vypisuje veřejnou zakázku na stavbu, a to včetně zadávací dokumentace. Radnice osloví osvědčené dodavatele a rada města by vítěze mohla schválit v lednu 2023. Přestavba by měla vyjít na 49 milionů korun. Minimálně polovinu ceny by podle radnice měly pokrýt dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, které se však musí vyčerpat do podzimu 2023. Proto je to i termín dokončení stavby.