Dotaci a následné uzavření smlouvy musí ještě schválit zastupitelé. S částkou již počítá schválený rozpočet města na rok 2015. „Dotací pro koupaliště Vápenka pokračujeme v dlouhodobé podpoře sezónní veřejné služby, tedy letního koupání a rekreace, pro obyvatele města. Liberec má v současnosti jediné umělé koupaliště na 95 tisíc obyvatel, druhým je koupaliště Sluníčko v obvodu Vratislavice," vysvětlil náměstek pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

Smlouva zavazuje majitele koupaliště dodržet při provozování několik podmínek. Otevřeno bude od 6. června do 15. září 2015 denně v době od 10.00 do 19.00 hodin. Provozovatel není povinen otevřít koupaliště pouze v případě, nedosáhne-li teplota vzduchu alespoň 20° Celsia. Na koupališti bude zajištěna možnost umístění a uzamčení jízdních kol pro návštěvníky.

Více než hektarový areál koupaliště patřil do konce roku 2004 Liberci. Město ale nechtělo vložit značné prostředky na jeho opravu, zastupitelé proto rozhodli areál prodat. Vlastníkem se stal Jan Skalník, který měl Vápenku v pronájmu od roku 1993. Koupil ji za více než sedm a půl milionu korun. Jeho povinností je areál nejméně dvacet let provozovat a za to mu město každý rok dvacetinu ceny umaže, a navíc přidá dotaci.

Koupaliště Vápenka bylo postaveno v roce 1933 a je pravděpodobně nejstarším betonovým koupalištěm v tehdejším Československu.

Lesní s otazníkem

Nejasný je ale stále osud dalšího z kdysi oblíbených koupališť v Liberci koupaliště Lesního. Před volbami se stalo jedním z témat Změny pro Liberec. „Lesní koupaliště bychom chtěli s rozumnými náklady zrekonstruovat na přírodní rekreační areál s vodní nádrží, v níž by se voda čistila v přírodním ekosystému kořenovou čističkou," uvedla tehdy Karolina Hrbková. Hned tak k tomu ale nedojde. „V letošním roce určitě nepočítáme s tím, že by se s Lesním koupalištěm něco dělo," uvedl náměstek primátora Jan Korytář. Oblíbené místo tak zatím dál chátrá.