„Jeho součástí je také Proseč nad Nisou a Rýnovice na Jablonecku,“ potvrdila mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová.

V ochranném pásmu se zakazují přesuny včel a včelstev mimo pásmo, uvnitř pásma je to možné jedině se svolením Krajské veterinární správy LK, a to na základě klinické prohlídky, kterou provede úřední veterinář nebo prohlížitel včelstev. Souhlas veterinární správy je nutný také v případě přemístění včel a včelstev do ochranného pásma z území bez nákazy.

Všichni chovatelé v ochranném pásmu musí neprodleně provést klinickou prohlídku včelstev z hlediska biologie včel s rozebráním včelího díla. Pokud se zjistí příznaky hniloby včelího plodu, je třeba ihned uvědomit Krajskou veterinární správu LK: tel. č. +420 485 246 691, ID datové schránky: d2vairv, e-mail: epodatelna.kvsl@svscr.cz.

Vymezení ochranného pásma: Hraničná nad Nisou, Kunratice u Liberce, Liberec, Lukášov, Proseč nad Nisou, Rochlice u Liberce, Ruprechtice, Rýnovice, Starý Harcov, Vesec u Liberce, Vratislavice nad Nisou.

Léčit hnilobu včelího plodu je zakázané. Pozorovací doba je rok od data nabytí účinnosti nařízení. Paření skončí, pokud se během roční lhůty neobjeví další případ hniloby včelího plodu.

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z mimořádných veterinárních opatření může správní orgán uložit pokutu až do výše:
a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.