Zástupci Liberce slavnostně převzali v lokalitě Na Žižkově v Rochlici na začátku týdne tři bytové domy s celkem 49 byty, které společnost První podještědská stavební dokončila v červenci. Bydlení zde najde až 150 lidí. Jde o kombinaci sociálního i dostupného standardního nájemního bydlení. První nájemníci se nastěhují v průběhu jara příštího roku.

„Nájemné se bude podle metráže pohybovat v rozmezí přibližně 2 600 až 10 500 korun. Aktuálně obsazujeme zejména sociální byty, které podléhají specifickým podmínkám poskytovatele dotace, a proto musí být obsazeny do tří měsíců od kolaudace. Současně obsazujeme i nesociální byty, které jsme nabídli Městské policii Liberec, Krajské nemocnici Liberec, Technické univerzitě v Liberci, námi zřizovaným školám, úzce spolupracujícím neziskovým organizacím a podobně,“ vysvětluje Jan Hruška, náměstek primátora pro městské bydlení a místní Agendu 21.

Výstavba bytů stála 150 387 685 korun včetně DPH. Město získalo na projekt dotace z Evropské unie, státního rozpočtu a ITI (Integrované územní investice). Město se na nákladech podílelo částkou 82 milionů korun. „Jedná se o další porci bytů, kterých je ve městě stále nedostatek. Věřím, že časem postavíme další. V tomto případě chci upozornit i na velmi zdařilou architekturu, kterou navrhovala naše Kancelář architektury města,“ říká liberecký primátor Jaroslav Zámečník.

Nahlédněte do nitra opuštěné textilky.
Zastavil se tu čas, rachot strojů utichl. Nahlédněte do nitra opuštěné textilky

„Precizním výběrem klientů, důkladnou registrací a místním šetřením se snažíme docílit optimálního sociálního mixu v nemovitostech a nastavení ideálního typu podpory k udržení bydlení. Celý proces obsahuje výběr klienta, jeho případnou registraci, místní šetření, prohlídku nemovitosti, kompletaci žádosti a další návazné činnosti s tím spojené,“ dodává vedoucí odboru sociální a bytové politiky města Liberce Dana Morcová.

Na bytových domech nechalo město vybudovat zelené střechy s vegetací, která je schopná udržet se v odpovídající kvalitě bez pravidelné zálivky a jen s minimální péčí.

Cena sociálního bydlení je definována specifickými pravidly poskytovatele dotace, tj. limitem stanoveným Ministerstvem pro místní rozvoj, aktuálně ve výši 84,7 Kč za m2. Cena nesociálních bytů se řídí typologií bytu podle Pravidel přidělování bytů ve vlastnictví statutárního města Liberce. Cena je aktuálně stanovena na 120 Kč za m2. Ostatní služby budou pravděpodobně nastaveny v rozmezí 3 000 až 5 000 Kč.