Víceosé flexibilní c-rameno ukotvené na stropě umožní lékařům větší rozsah pohybu a sníží tak potřebu posouvání stolu či pacienta. „Systém dále disponuje funkcionalitami pro vytváření 3D obrazu a umožňuje jejich použití při plánování a navigaci výkonů. Několik menších monitorů nahradil velký, 58" barevný LCD displej, do kterého si mohou lékaři pouštět až 8 obrazových vstupů a měnit si jejich rozestavění,“ přiblížil funkce angiolinky Lukáš Císař z investičního oddělení KNL.

Angiolinka je v nepřetržitém provozu k dispozici pro léčbu akutních infarktů myokardu a mezi nejčastější zákroky patří selektivní koronarografie a další angiografie srdečních struktur, invazivní zobrazení a funkční hodnocení koronárních tepen, pravostranná srdeční katetrizace či endomyokardiální biopsie.

Výstavba Centra urgentní medicíny v Liberci.
VIDEO: Výstavbu Centra urgentní medicíny v Liberci komplikují inženýrské sítě

„Nová angiolinka dokáže ve velmi vysoké kvalitě zobrazit pohybující se srdce a cévy, ukázat vnitřní průsvit tepny a skládat na sebe obrazy z jiných zobrazovacích přístrojů. Dokáže také optimalizovat dávky záření podle konkrétního vyšetření a pacienta,“ zdůraznil lékařský ředitel Tomáš Roubíček.

Nemocnice na pořízení nového přístroje získala dotaci, cena se vyšplhala na 35 milionů korun. Souběžně se spuštěním nové angiolinky Azurion uzavřeli v KNL druhý provoz. Starší angiolinka na implantačním sále bude nyní taktéž nahrazena novým moderním přístrojem.