Na nezájem studentů si Obchodní akademie Liberec nemůže stěžovat. „Historie naší školy je velmi dlouhá a zájem o studium ze strany uchazečů je vysoký. Snažíme se reflektovat vývoj požadavků pracovního trhu,“ řekla ředitelka školy Regina Pfannenstielová.

Škola v letošním roce oslaví 160. výročí své existence. Jaké významné milníky má za sebou?
V roce 1863 byla založena odborná škola pro obchod a živnosti, což souviselo se vznikem řady významných hospodářských institucí a společností. Začátky Obchodní akademie v Liberci byly skrovné. Teprve v roce 1910 se pro školu nalezlo výhodnější řešení, když byla přemístěna do stávající budovy v Rudolfově ulici (Šamánkově). Na počátku 20. století došlo v organizační struktuře liberecké vyšší obchodní školy k významné změně, která předznamenala vývoj tohoto ústavu až do naší doby. Čtyřtřídní obchodní akademie vstoupila v život školním rokem 1900/1901, kdy byl otevřen její první ročník. Studijní obory se postupně rozšiřovaly. V devadesátých letech jsme byli jednou z prvních škol, ve které byl zaveden internet.

Připravili jste si u příležitosti výročí nějaký program?
V rámci oslav jsme pro naše absolventy, a ne jen pro ně, připravili dvě akce. Obě budou probíhat tradičně ve sváteční Den studentstva 17. listopadu. A to den otevřených dveří od 10 do 16 hodin, kdy si zájemci prohlédnou budovu školy, a setkání absolventů v 19 hodin v libereckém kulturním domě. Máme připravený bohatý program včetně soutěží a zajímavých cen. Je možné tuto akci využít jako setkání jednotlivých tříd.

Výprava do libereckého podzemí.
Průzkumník se vydal do libereckého podzemí. Bludiště ho fascinovalo

Obchodní akademie v Liberci je nejstarší ekonomickou školou v České republice. Jaký je ze strany studentů zájem o studium na ní? Jaké nabízíte obory?
Historie naší školy je velmi dlouhá a zájem o studium ze strany uchazečů je vysoký. Snažíme se reflektovat vývoj požadavků pracovního trhu, proto kromě klasického studijního oboru Obchodní akademie nabízíme i obor Ekonomické lyceum a Veřejnosprávní činnost. Otevíráme 4 třídy v ročníku. V loňském roce jsme přijali 128 uchazečů a hlásilo se jich 402. V současné době máme celkově 469 žáků v 16 třídách.

V dnešní době představuje výuka základ. Jaké další možnosti studentům nabízíte, ať už se jedná o nějaké projekty či programy?
Naše škola je zapojena do programu Erasmus+, v rámci kterého vyjelo do světa již mnoho našich žáků. Využíváme tento projekt pro odborné praxe v zahraničních destinacích. V rámci předmětů Fiktivní firma a Aplikovaná ekonomie žáci prakticky budují svoji firmu od volby produktu přes rozdělení rolí, až po účast na veletrzích. Součástí jazykových programů jsou také poznávací exkurze do zahraničí. V rámci výuky anglického a německého jazyka žáci navštívili New York, Vídeň a Berlín.

Pokud se student na školu přihlásí, kam může po dokončení studia směřovat? Jaké má profesní uplatnění?
Naši absolventi směřují na vysoké školy, na kterých pokračují ve své odbornosti. Liberec se svojí Technickou univerzitou a Hospodářskou fakultou a VŠE Praha jsou nejčastějším cílem. Ale je i mnoho dalších škol, o které mají naši žáci zájem. Mnoho z nich rozšiřuje i řady učitelů studiem pedagogických fakult. Máme studenty i na filosofické fakultě, právech i DAMU. Ze statistiky vyplývá, že počet absolventů přijatých na vysokou školu je kolem 80 %. Někteří naši absolventi pokračují ve studiu jazyka nebo na vyšších odborných školách. Jiní se rozhodnou pro studium v zahraničí. Někteří jdou rovnou do praxe.

Mohlo by vás zajímat: Co s textilním odpadem? V Liberci z něj vznikají ramínka, najde i další využití

Zdroj: Jiří Louda