„Chceme tím v dnešní divoké době předejít hromadnému karanténování pedagogů, které by v důsledku vedlo k zavření škol zdola. I v této věci jednoznačně hasíme průšvih státu, protože zaměstnanci škol jsou státními zaměstnanci. Stát, nikoli obec, je platí, ale nedokáže jim zajistit podmínky pro způsobilé a bezpečné vykonávání svého povolání. Upřímně, nejraději bych ty peníze na státu vymáhal,“ říká k nákupu pomůcek náměstek primátora Liberce pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

Langr také nesouhlasí s výzvou ministerstva zdravotnictví, aby školy na pátek vyhlásily ředitelské volno. O svém stanovisku v uplynulých dnech informoval ředitele libereckých základních škol. „Vzdělávání se v posledních měsících stalo v naší společnosti naprosto okrajovým tématem a jeho devastace by neměla nadále pokračovat. Pokud má pan ministr dojem, že mají být školy zavřeny, ať tak učiní nařízením shora,“ dodává Langr.