Město Liberec se rozhodlo od letošního září rozjet projekt Liberecké nájemní agentury, který dotváří mozaiku městských aktivit zaměřujících se právě na otázku bydlení. Mezi hlavní cíl agentury bude patřit poskytování komplexní podpory v oblasti bydlení na komerčním trhu s byty. Bude provázet osoby při hledání nájemního bytu a oběma stranám, tedy i pronajímatelům, bude poskytovat své služby a garance, které umožní lidem dosáhnout na normální nájemní bydlení.

„Část lidí a rodin nedosáhne na nájemní byt v tržních podmínkách kvůli tomu, že nemůže splnit vstupní podmínky. Pro nízkopříjmovou rodinu je téměř nemožné složit předem kauci ve výši několika měsíčních nájmů, na druhé straně se bez takové garance pronajímatelé obávají pronajmout byt rodinám bydlícím třeba v ubytovnách. Právě v tomto bodu do řešení vstoupí Liberecká nájemní agentura. Bude provázet obě strany a garantovat plnění podmínek, a to po celou dobu,“ přiblížil smysl projektu náměstek primátora pro městské bydlení a místní Agendu 21 Jan Hruška.

V pilotním režimu chce Liberecká nájemní agentura dosáhnout pronájmu 18 bytů, tedy změnit život 18 domácnostem nízkopříjmových pracujících, neúplných rodin, hendikepovaných či seniorů. Cílí také na podporu ukrajinských uprchlíků, kteří by měli získat 9 bytů. „Součástí rozpočtu projektu není nájemné, to si nájemníci budou hradit sami. Po skončení projektu v roce 2026 by měl již plně fungovat zákon o podpoře v bydlení z dílny Ministerstva pro místní rozvoj. Ten s uplatňováním takových mechanismů počítá a Liberec tak bude připraven,“ dodal Hruška.