Aktuálně se dokončují práce v ulici Jungmannova, kde byla uzavírka zkrácena na nejkratší možnou dobu a už několik dnů se touto ulicí projíždí obousměrně. „Velké poděkování patří firmě, která prováděla výměny kabelů pro ČEZ, neboť práci stihli dříve, než měli v plánu,“ komentuje Lukáš Hýbner z odboru správy veřejného majetku.

Klíčová městská infrastruktura musí fungovat i v dočasně omezeném provozu města. Jde především o zajištění dodávek pitné vody, elektrické energie a dalších typů energetických zdrojů.

„Rád bych připomněl existenci našeho stále aktualizovaného portálu bezpecnadoprava.liberec.cz. Tady veřejnost najde všechny informace a aktuálně platné termíny uzavírek, které se jich mohou konkrétně týkat,“ uvádí náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc.