Jednání o podpoře provázela dlouhá jednání. Proti udělení finanční podpory se postavila opozice v čele se zástupci Změny pro Liberec a hnutí Liberec otevřený lidem. „Způsob, jakým se vedení města staví k požadavku Syneru, považuji za ostudný a samotný požadavek za problematický. Nejbohatší firma se postaví s nataženou rukou k městu, které má finanční problémy, a ještě jí není hloupé ve frontě na pomoc předbíhat ostatní, “ napsal před finálním hlasováním zastupitelstva Jan Korytář ze Změny pro Liberec, který hlasoval proti udělení podpory. Pro návrh nakonec zvedlo ruku 26 zastupitelů.

Podle primátora Jaroslava Zámečníka se město snaží být spravedlivé ke všem. Téměř třímilionovou podporu v souvislosti se současnou krizí už město schválilo poskytnout například provozovateli plaveckého bazénu a rozhodlo už také o podpoře malým a středním kulturním zařízením v Liberci.

Podpora pro SMF přichází v podobě Dodatku koncesionářské smlouvy, která upravuje vztah provozovatele areálu a jeho vlastníka, kterým je město Liberec. Provozovatel areálu podle Zámečníka využije i možnost získat peníze z vládního programu Antivirus, se zbytkem nákladů by pomohlo město.

„Podpora bude do výše 10 milionů bez DPH, které se použijí na opravy, údržbu a úhradu energií a platů. Potřebujeme, aby se naše sportoviště udržovala. Náklady budeme hradit do června. Dál to bude na provozovateli a jeho podnikatelském riziku,“ řekl primátor Zámečník.

Původně totiž firma žádala podporu až do prosince ve výši 38 milionů korun. Město ale po konzultaci s právními a finančními experty a firmou SFM došlo k finální částce 10 milionů bez DPH, kterou firma dostane ve dvou splátkách.

Podle jednatele společnosti Lukáše Přindy nemá SFM Liberec za aktuálních podmínek prakticky žádné příjmy. „Je však povinna nést všechny náklady spojené se smluvními povinnostmi, čímž jí vzniká značná ztráta, která se bude každým následujícím měsícem výrazně prohlubovat. Naše společnost tedy má jen dvě možnosti: buď dosáhnout podpory od vlastníka sportovního areálu alespoň v rozsahu, který pomůže omezit ztráty na přijatelnou úroveň, anebo prostě od koncesní smlouvy odstoupit a předejít tak vzniku dalších výrazných ztrát,“ vysvětlil Přinda a odkazoval se na znění koncesní smlouvy, ve které je napsáno, že obě strany mají právo od koncesní smlouvy odstoupit, pokud v důsledku vyšší moci nelze sportovní areál provozovat déle než měsíc.

Ukončení spolupráce se SFM bude předmětem další diskuze. „My jsme už dlouhodobě tlačili na to, aby se udělal rozbor, jakým způsobem SFM funguje, a zda by město nebylo chod areálu schopné nějakým způsobem zaštiťovat samo,“ komentovala situaci už dříve Zuzana Kocumová z hnutí Liberec otevřený Lidem. Během debaty pak zastupitelé schválili návrh zastupitelského klubu hnutí ANO návrh, aby vznikla pracovní skupina, která by vypracovala koncepci, kdy by město sportovní areál spravovalo samo. Tuto koncepci by pak předložili zastupitelstvu.

„Rádi pomůžeme, ale nenecháme se k pomoci tlačit,“ zmíniůa také Renata Balášová z ANO a narážela tak na tlak, který se kolem příspěvku pro provozovatele Sport parku vytvořil. K němu přispěl i Extraligový klub Bílí Tygři Liberec, který má základnu v Home Credit Areně. Ve vyjádření oznámil, že pozastavuje rozjezd nové sezóny, dokud nebude o příspěvku rozhodnuto.

„Současný provozovatel arény nám garantuje podmínky, které jsou pro nás akceptovatelné, profesionální a deset let funkční. Poskytuje nám služby od nájmu až po zajištění ticketingu nebo profesionálního chodu celé arény při utkáních se vším personálem. My jako klub musíme vědět, kdo bude v tomto směru naším partnerem, a proto do té doby nemůžeme přijímat žádné závazky k nové sezóně a ani nebudeme oznamovat do rozhodnutí žádné posily či změny v týmu. Stejně tak jsme zastavili ticketing na novou sezónu a kampaň,“ napsal za hokejový tým Filip Pešán.

Klub Bílých tygrů vlastní Syner group, pod kterou spadá i SFM Liberec.

Podle informací webu Náš Liberec společnost SFM ještě loni uvedla, že má v zásobě zhruba 11 milionů pro případné ztráty. „Je nám jasné, že nerozdělený zisk například nemusí odrážet reálné cash flow společnosti, ale jedná se o rok starý údaj, který společnost uváděla ve veřejně přístupných zdrojích. Pokud měla ještě loni tak velikou rezervu, měli by to vzít v potaz i zastupitelé, kteří se dnes mají k tomu, aby jí byla poskytnuta požadovaná dotace,“ řekl Jaroslav Tauchman z Institutu pro udržitelný rozbor a redaktor serveru Náš Liberec.

Liberecký Sport park zahrnuje libereckou arénu, ubytovací zařízení, hotel, halu míčových sportů, Kord arénu, Svijanskou arénu, atletický stadión, tenisové kurty a další venkovní sportoviště, které má od roku 2009 pronajaté ke komerčním účelům společnost SFM. Majitelem majetku za více víc jak miliardu korun je město Liberec, to za využívání areálu platí ročně 16 milionů korun.