„V kraji vychází mnohem více titulů, ale ne všichni nakladatelé či autoři je do soutěže hlásí. A je to škoda, protože soutěž na knihy upozorní a těm úspěšným se věnujeme i v průběhu roku. Pokud tedy víte o zajímavé knize, která vyšla v letošním roce, neváhejte nakladatele či autora upozornit na možnost účasti v soutěži,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Soutěže se mohou zúčastnit autoři, jejichž kniha vyšla v roce 2023 a obsahově se významně týká Libereckého kraje, jeho občanů a jejich díla, území nebo jeho dílčí části, tradic, příběhů, historie, výrobky apod. Uzávěrka přihlášek je 28. února příštího roku.

O vítězných knihách rozhoduje sedmičlenná odborná porota, která hodnotí přihlášené knihy podle obsahu, kvality grafického zpracování, kvality tisku a vazby. Pomocnými kritérii bude dostupnost na trhu a výše nákladu. Členy poroty jsou zástupci odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje, ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci a odborník v oblasti nakladatelské činnosti, knižního obchodu a v oblasti grafického zpracování knih.

Přehled všech přihlášených knih z předešlých ročníků a formulář elektronické přihlášky jsou dostupné na webových stránkách kraje.

Mohlo by vás zajímat: Orloj Martina Chaloupky spustili v Žibřidicích. Brány otevřelo i muzeum hraček

V Žibřidicích slavnostně spustili zrekonstruovaný orloj. | Video: Miloslava Kroužková