Věznice Stráž pod Ralskem na Českolipsku disponuje 633 místy, přesto aktuální počet odsouzených je o několik desítek vyšší. Stoprocentní naplněnost překonala i Věznice Rýnovice na Jablonecku.

V případě překročení stanovené kapacity umožňuje legislativa přistoupit ke snížení ubytovací plochy, a to ze 4 metrů čtverečních na 3 metry čtvereční na jednoho vězně. Například strážská věznice v minulosti prošla různými úpravami, její rozšíření není aktuálně v plánu.

„Zmínit můžeme například vybudování nových návštěvních místnosti. Ty slouží nejen pro návštěvy rodinných příslušníků odsouzených, ale také pro návštěvy advokátů či spolupracujících organizací. Dále byla vybudována zcela nová krytá střelnice, která je v současné době nejmodernější střelnicí v rámci celé Vězeňské služby ČR,“ řekla Deníku mluvčí Věznice Stráž pod Ralskem Martina Krutinová.

Rýnovická věznice řeší průběžně modernizaci, stavební úpravy a údržbu stávajících objektů. Nejvýznamnější investici, která se uskuteční v několika etapách, představuje nyní rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace včetně páteřních rozvodů topné a užitkové vody. Věznice disponuje i prostorem uvnitř střežené části k možnému rozšíření ubytovací či výrobní kapacity, to ale zatím není v plánu.

Brigádní generál Jiří Mach.
Valdickou basu nově drží generál. Ředitele věznice povýšil prezident

„Systém spíše usiluje o snížení počtu vězněných osob a zajištění důstojného a efektivního výkonu trestu odnětí svobody, který bude přínosem pro začlenění vězněných osob do řádného civilního života,“ zdůraznila mluvčí Věznice Rýnovice Monika Králová.

Kapacita Vazební věznice Liberec, která má jak cely pro výkonu vazby, tak ubytovací prostory pro odsouzené ve výkonu trestu, je 312 míst. Z toho 87 míst je vyčleněno pro obviněné ve výkonu vazby a zbývajících 225 míst pro odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody, kteří jsou umístěni na několika oddílech s různými stupni zabezpečení. „S ohledem na to, že vazební věznice slouží jako nástupní věznice pro liberecký region a zajišťuje výkon vazby, se aktuální čísla denně mění,“ informovala mluvčí Radka Šmucrová.

Snaha o nápravu

Věznice už dávno neslouží jen k odpykání trestů. Ve Stráži pod Ralskem s každým odsouzeným po celou dobu výkonu trestu intenzivně pracuje tým odborných zaměstnanců, jako jsou vychovatelé, speciální pedagogové, sociální pracovníci, psychologové či kaplan. Pro každého vězně je vždy stanoven „na míru“ tzv. program zacházení.

„Jeho cílem je především výchovně působit na chování a návyky odsouzeného tak, aby změnil vzorce svého chování a po výkonu trestu už se jeho trestná činnost neopakovala. V rámci programů zacházení mohou odsouzení absolvovat různorodé vzdělávací aktivity i různé druhy kurzů,“ upřesnila Krutinová.

Řopík ve Svárově získal nový majitel.
Řopík ve Svárově má nového majitele. Tipnete si, kolik za něj zaplatil?

Ke vzdělávání odsouzených slouží také Školské vzdělávací středisko, které se nachází přímo ve věznici. Zde mohou zájemci studovat učební obor Obráběč kovů nebo dva odborné kurzy, a to Knihař a Strojírenský technik – konstruktér. „Získané vzdělání by jim mělo po konci trestu pomoci při hledání zaměstnání a lepšímu zařazení do společnosti. Důraz klademe také na zaměstnávání odsouzených. Mohou pracovat na pracovištích uvnitř věznice, ale také u firem mimo věznici,“ dodala.

Obdobné možnosti mají i rýnovičtí vězni. Podílejí se na úklidu města Jablonec nad Nisou. Uklízí veřejné prostory, zvelebují hřiště a zahrady škol, myjí okna, stěhují. Pomáhají na různých místech a každoročně tak odpracují bez nároku na odměnu desítky hodin.

„Odborní zaměstnanci vedou s odsouzenými aktivity, které vycházejí z programu zacházení. Jedná se například o zájmové aktivity se zaměřením na kvalitní trávení volného času jako malování, keramika, hudební kroužek, hra na hudební nástroj, kroužek vaření a stolování či včelařství. Dále to jsou vzdělávání a speciálně výchovné aktivity, které se zaměřují na práci s riziky, kriminogenní potřeby a trestnou činnost s cílem zprostředkování nového náhledu na chybné postoje a chování,“ podotkla Králová.

V Liberci také nabízejí odsouzeným ve spolupráci s místní pobočkou úřadu práce různé rekvalifikační kurzy.Všechny tři věznice se potýkají s nedostatkem personálu, ať už se jedná o pozice strážní či dozorčí služby. Ve Stráži pod Ralskem kromě nových zaměstnanců na služební místa hledají aktuálně také lékaře, psychologa, bezpečnostního technika, terapeuta a speciálního pedagoga.