První oblastí je Františkov, kde nová páteřní kanalizace vyroste díky nově budované silnici k bývalé slévárně Ostašov. Umožní napojení stávajících domů a výhledově odkanalizování celých Karlinek. Tuto stavbu hradí společnost Finapra, která revitalizuje brownfield Slévárny Ostašov a umožní bezplatně toto napojení pro místní občany.

Druhá souvisí s čistotou vody v Harcovské přehradě. „Odkanalizování části Harcova, konkrétně v křižovatce Kadlická a Lukášovská a okolí, je rest už desítky let. Nově se na stavbě také podílí developer budoucí zástavby Kunratická a město si žádá také o dotaci z dalších veřejných zdrojů. Už před svátky jsem dopisem obeslal všechny vlastníky domů a pozemků s žádostí o vyjádření zájmu,“ informoval náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

Třetí stavbu představuje dlouho očekávaná druhá etapa kanalizace Volgogradská, kde se loni podařilo vybudovat přípojky k jedné straně ulice. „Napojení nemovitostí je nejen ekonomicky výhodné pro občany, ale zásadním způsobem přispěje k čistotě povrchových vod města,“ dodal Šolc.