Jejich největší úkol je dost zásadní. Měli by do konce roku schválit rozpočet Liberce na rok 2011. Pokud to nestihnou, pak by se chod města řídil rozpočtovým provizoriem, tedy byly by zajištěné jen jeho nezbytné funkce. Ale i toto řešení musejí schválit zastupitelé. Jenže těm bývalým dnem voleb skončil mandát a noví nejsou ještě potvrzení.

„Soud musí rozhodnout do pátku 19. listopadu. Já ale předpokládám, že paní soudkyně celou tuto lhůtu nevyčerpá. Až soud rozhodne, mám 15 dní na sezvání nových zastupitelů s tím, že 7 dní musí na úřední desce krajského soudu viset jeho verdikt,“ vysvětlil dosluhující primátor Jiří Kittner (ODS).

Jak ale upřesnil, nemusí jako primátor čekat od vyvěšení rozhodnutí soudu oněch sedm dní. Může zastupitele, pokud soud potvrdí výsledky hlasování, svolat hned. „Nemám důvod to protahovat. Svolám zastupitele okamžitě. Pořád věřím, že by se mohlo ustavující zasedání konat už ve čtvrtek 25. listopadu,“ zdůraznil Jiří Kittner.

Jako pravděpodobnější se ale nabízí termín pátek 3. prosince. „Zatím nevím o ničem, co by hořelo. Po každých volbách se počítá s nějakým meziobdobím. Současné zdržení bych neviděl tak dramaticky,“ řekl primátor. „Nové vedení města musí jako první věc připravit rozpočet. Doufám, že na něm pracují. My jsme jej měli hotový vždy už v prosinci,“ doplnil.

Pokud by se chod města musel řídit rozpočtovým provizoriem, pak by z celkové sumy mohla radnice čerpat měsíčně jednu dvanáctinu. „Rozpočet připravuje Změna pro Liberec, mají svého náměstka pro ekonomiku. Provizorium není žádná tragédie, ale výhra také ne,“ řekl budoucí náměstek pro školství Jiří Šolc (Liberec občanům).