Dlouhodobé problémy s vodou v libereckých Ruprechticích vyřeší nový vodojem. Město na jeho stavbu získalo dotaci 46 milionů korun od Ministerstva životního prostředí. Celkové náklady jsou zhruba 70 milionů. Stavět se začne na jaře nedaleko zdejšího kamenolomu.

Místní obyvatelé čekají na nový vodojem už dvě desítky let. Teď by se měli konečně dočkat. Současný stav je nevyhovující, obyvatelé si stěžují na to, že jim tlak vody klesá pod použitelnou mez. Problémy mají i ti, co nejsou napojeni na vodovod a vysychají jim studně. „Přečerpávací stanice je v hrozném stavu. Dochází k haváriím a únikům vody. Připojila se řada nových domácností a voda už nestačí,“ popsala už dříve problémy v lokalitě Zuzana Tachovská.

Nový vodojem a navazující sítě by měly posílit tlak vody v celé severozápadní části města. Konkrétně by měla být zajištěna dostatečná dodávka pitné vody v oblasti kolem ulic U Slunečních lázní a Elišky Krásnohorské. Připojit se budou moci také domy v ulicích Kovařovicova, Hostivítova, Divoká, Krakonošova a Trpasličí.

„Bytostně se to dotýká tisícovky obyvatel, ale pomůže to mnohem širšímu území. V současné době se tam kvůli problému s vodou nestaví nové domy, to by se mělo s novým vodojemem změnit,“ vysvětlil náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc.

Projekt se posunul do finální fáze. Ministerstvo životního prostředí nejprve udělilo Liberci výjimku z požadovaných podmínek a umožnilo tak městu čerpat dotaci na výstavbu vodohospodářské infrastruktury.

„Koncem roku pak definitivně potvrdilo, že nám dotaci dá. Pan ministr to podepsal 22. prosince. Jsem moc ráda, že se to podařilo,“ řekla Deníku náměstkyně pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

Celkové výdaje, za které se postaví nový vodojem a vybudují se vodovodní přivaděč z Lidových sadů a vodovodní řady, jsou vyčíslené na 70 milionů korun, dotace bude tvořit asi 46 milionů korun.

„Na projekt jsou vydána stavební povolení a připravuje se výběr zhotovitele tak, aby se stihlo vše připravit k zahájení stavebních prací hned na jaře 2021,“ dodala Loučková Kotasová.